Mời bạn đọc tham gia, góp ý dự thảo Nghị định Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 99/2015/NĐ-CP ngày 20/10/2015 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Nhà ở

Thứ sáu, 07/08/2020 10:38
Từ viết tắt Xem với cỡ chữ

Thực hiện nhiệm vụ tại văn bản số 98/VPCP-TH về chương trình công tác năm 2020 của Chính phủ, trong đó giao Bộ Xây dựng chủ trì, phối hợp với các Bộ, ngành có liên quan xây dựng dự thảo Nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 99/2015/NĐ-CP ngày 20/10/2015 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Nhà ở.  Bộ Xây dựng trân trọng đề nghị Quý Cơ quan nghiên cứu, có ý kiến góp ý bằng văn bản đối với dự thảo Nghị định Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 99/2015/NĐ-CP ngày 20 tháng 10 năm 2015 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Nhà ở.

Các cơ quan, đơn vị, tổ chức, bạn đọc có thể góp ý kiến bằng thư điện tử và gửi về hộp thư quanlynha2019@gmail.com và gửi bằng văn bản về Cục Quản lý nhà và thị trường bất động sản - Bộ Xây dựng - số 37 Lê Đại Hành - Hai Bà Trưng - Hà Nội trước ngày 10/10/2020.

Toàn văn dự thảo quý cơ quan, đơn vị, tổ chức và bạn đọc tải về tại tệp đính kèm:

Dự thảo nghị định

Cục Quản lý nhà và thị trường bất động sản

Tìm theo ngày :

Đánh giá

(Di chuột vào ngôi sao để chọn điểm)