Thông cáo báo chí: Hội nghị thường niên năm 2020 - Mạng lưới Đô thị thông minh ASEAN

Thứ năm, 16/07/2020 12:12
Từ viết tắt Xem với cỡ chữ

Mạng lưới Đô thị thông minh ASEAN (gọi tắt là ASCN) được thành lập từ năm 2018 tại Hội nghị cấp cao ASEAN lần thứ 32 tại Singapore nhằm xây dựng một diễn đàn hợp tác của các đô thị cùng chia sẻ những mục tiêu chung về phát triển đô thị thông minh và hướng đến phát triển bền vững.

Đến nay, Mạng lưới ASCN đã dần hoàn thiện về cơ chế tổ chức. Khung đô thị thông minh ASEAN đã xác định các mục tiêu phát triển đô thị thông minh ASEAN, bao gồm: (i) tạo ra nền kinh tế cạnh tranh, (ii) môi trường bền vững và (iii) chất lượng cuộc sống cao. Ngoài ra, Mạng lưới đã thông qua Điều khoản tham chiếu quy định về quy trình triển khai các hoạt động chính, gồm: thúc đẩy các đối thoại giữa các thành viên; cung cấp các đầu vào chiến lược về sáng kiến đô thị thông minh; đề xuất giải pháp thực hiện; chia sẻ các thực tiễn tốt về thúc đẩy đô thị thông minh; cung cấp mối quan hệ hợp tác với các đối tác để xúc tiến xây dựng đô thị thông minh; thúc đẩy tiêu chuẩn thành phố thông minh phù hợp đặc điểm địa phương.

Năm 2020, trong bối cảnh các quốc gia trên Thế giới cũng như ASEAN đang phải tập trung mọi nguồn lực để ứng phó với đại dịch Covid-19. Trên tinh thần “gắn kết và chủ động thích ứng” của năm Chủ tịch ASEAN 2020, Việt Nam – Chủ tịch luân phiên của Mạng lưới đô thị thông minh ASEAN năm 2020 sẽ chủ trì tổ chức Hội nghị thường niên lần thứ 3 theo hình thức trực tuyến, với sự tham gia của hơn 40 điểm cầu là các Đại diện quốc gia và các đô thị thành viên, Ban thư ký ASEAN và các đối tác ngoài Mạng lưới. Theo chương trình, Bộ trưởng Bộ Xây dựng Việt Nam và Ngài Tổng thư ký ASEAN sẽ có phát biểu khai mạc tại Hội nghị.

Tại Hội nghị này, các thành viên ASCN sẽ tập trung thảo luận để thông qua 3 tài liệu quan trọng của Mạng lưới, gồm: (1) Khung quy định ASCN hợp tác với các đối tác bên ngoài; (2) Văn bản xem xét mở rộng thành viên của Mạng lưới đô thị thông minh ASEAN; (3) Khung giám sát và đánh giá Mạng lưới ASCN. Các tài liệu là một bước phát triển quan trọng mới, tiếp tục củng cố hoạt động của Mạng lưới cũng như tạo nền tảng vững chắc cho việc hợp tác với các đối tác.

Hội nghị cũng dự kiến cập nhật tình hình và chia sẻ kinh nghiệm ứng phó với Đại dịch Covid-19 tại các đô thị thành viên; trao đổi với các đối tác ngoài Mạng lưới về khả năng đóng góp các sáng kiến trong cơ hội hợp tác chung để thúc đẩy hiện thực hóa đô thị thông minh.

Tìm theo ngày :

Đánh giá

(Di chuột vào ngôi sao để chọn điểm)