Giới thiệu cá nhân, tập thể đạt giải thưởng quốc tế và các công trình, giải pháp sáng tạo khoa học và công nghệ đạt giải để công bố trong Sách vàng Sáng tạo Việt Nam năm 2020

Thứ tư, 03/06/2020 15:15
Từ viết tắt Xem với cỡ chữ

Ngày 03/6/2020, Bộ Xây dựng đã có công văn 2652/BXD-KHCN gửi các đơn vị trực thuộc Bộ về việc giới thiệu cá nhân, tập thể đạt giải thưởng quốc tế và các công trình, giải pháp sáng tạo khoa học và công nghệ đạt giải để công bố trong Sách vàng Sáng tạo Việt Nam năm 2020.

Thực hiện kế hoạch tuyển chọn công trình sáng tạo khoa học và công nghệ và giới thiệu cá nhân, tập thể đoạt giải thưởng quốc tế năm 2019 để công bố trong Sách vàng Sáng tạo Việt Nam năm 2020 được ban hành tại công văn số 790/BCĐSVSTVN ngày 15/4/2020 và 791/BCĐSVSTVN ngày 15/4/2020 của Ban Chỉ đạo tuyển chọn, biên tập, công bố và phát hành sách vàng sáng tạo Việt Nam - Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Bộ Xây dựng đề nghị:

- Các cơ quan, đơn vị trực thuộc Bộ giới thiệu các cá nhân, tập thể đạt giải thưởng quốc tế đủ điều kiện theo các quy định tiêu chí tuyển chọn; Các công trình, giải pháp sáng tạo khoa học và công nghệ đạt giải tại các cuộc thi do bộ, ngành, tổ chức thành viên của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương tổ chức từ 01/01/2018 đến ngày 20/6/2020.

- Công văn giới thiệu và hồ sơ gửi về Bộ Xây dựng (Vụ Khoa học công nghệ và môi trường) trước ngày 16/6/2020. (Mọi thông tin liên hệ ông Nguyễn Xuân Hiển - Vụ Khoa học công nghệ và môi trường, Bộ Xây dựng; Điện thoại: 0946853883; bản mềm gửi qua Email: xuanhien0309@gmail.com)

Bộ Xây dựng đề nghị các cơ quan, đơn vị trực thuộc Bộ quan tâm thực hiện để việc giới thiệu, biên tập, công bố và phát hành Sách vàng Sáng tạo Việt Nam năm 2020 đạt kết quả tốt.

Nội dung chi tiết xem tệp đính kèm:

BXD_2652-BXD-KHCN_03062020.pdf

TCDK Sach vang sang tao VN 2020.pdf


Trung tâm Thông tin
Nguồn: Công văn 2652/BXD-KHCN.

Tìm theo ngày :

Đánh giá

(Di chuột vào ngôi sao để chọn điểm)