Thông báo đề xuất các nhiệm vụ, dự án bảo vệ môi trường từ nguồn sự nghiệp môi trường năm 2021 và giai đoạn 03 năm (2021-2023)

Thứ hai, 18/05/2020 15:32
Từ viết tắt Xem với cỡ chữ

Ngày 18/5/2020, Bộ Xây dựng đã có công văn 2370/BXD-KHCN gửi các đơn vị trực thuộc Bộ Xây dựng; các cơ sở nghiên cứu, cơ sở đào tạo, các doanh nghiệp lĩnh vực xây dựng và môi trường; các Hội, Hiệp hội lĩnh vực xây dựng và môi trường về việc thông báo đề xuất các nhiệm vụ, dự án bảo vệ môi trường từ nguồn sự nghiệp môi trường năm 2021 và giai đoạn 03 năm (2021-2023).

Căn cứ Công văn số 2360/BTNMT-TCMT ngày 04/5/2020 của Bộ Tài nguyên và Môi trường về việc hướng dẫn xây dựng kế hoạch và dự toán ngân sách nhà nước năm 2021 và kế hoạch tài chính – ngân sách nhà nước 03 năm 2021-2023 từ nguồn kinh phí sự nghiệp bảo vệ môi trường của các Bộ, ngành. Bộ Xây dựng đề nghị:

1. Các đơn vị đã được Bộ giao chủ trì thực hiện các nhiệm vụ, dự án thuộc nguồn kinh phí sự nghiệp môi trường năm 2020 và giai đoạn 2018-2020 đề nghị báo cáo đánh giá kết quả và tình hình thực hiện các nhiệm vụ, dự án trong đó tập trung vào việc báo cáo đánh giá kết quả đạt được, giải ngân kinh phí, sản phẩm hoàn thành, việc sử dụng kết quả thực hiện của nhiệm vụ, dự án trong công tác xây dựng văn bản quy phạm pháp luật, xây dựng, ban hành quy chuẩn, tiêu chuẩn kỹ thuật, định mức kinh tế kỹ thuật, tập huấn, truyền thông tăng cường năng lực về bảo vệ môi trường, xây dựng cơ sở dữ liệu… (tổng hợp theo mẫu Phụ lục 1 kèm theo công văn này).

2. Các đơn vị nghiên cứu đề xuất các nhiệm vụ, dự án bảo vệ môi trường trong năm 2021 và giai đoạn 2021-2023 từ nguồn kinh phí sự nghiệp môi trường của Bộ Xây dựng (biểu tổng hợp theo mẫu Phụ lục 2 kèm theo công văn này).

Các nhiệm vụ, dự án đề xuất triển khai thực hiện trong năm 2021 phải lập Thuyết minh đề cương chi tiết theo mẫu Phụ lục 4 và tổng hợp danh mục kế hoạch đề xuất các nhiệm vụ, dự án của đơn vị theo Phụ lục 3 (Công văn hướng dẫn đăng ký đề xuất nhiệm vụ, dự án và các biểu Phụ lục được đăng tải tại trang thông tin điện tử của Bộ Xây dựng, địa chỉ: http://www.moc.gov.vn, mục Thông báo).

Công văn báo cáo, thuyết minh đề cương chi tiết và danh mục đề xuất các nhiệm vụ, dự án sự nghiệp môi trường môi trường năm 2021 và giai đoạn 2021-2023 đề nghị gửi về Bộ Xây dựng (đầu mối là Vụ Khoa học công nghệ và môi trường) trước ngày 05/6/2020. Ngoài công văn và bản in biểu tổng hợp danh mục, thuyết minh đề cương chi tiết các nhiệm vụ, dự án đề xuất có đóng dấu, đề nghị gửi file vào địa chỉ email: dinhchinhloi@moc.gov.vn; CC: loibxd77@gmail.com./.

Mọi thông tin cần thiết liên hệ: Ông Đinh Chính Lợi - Chuyên viên chính Vụ Khoa học công nghệ và môi trường, Bộ Xây dựng; Địa chỉ: Số 37 Lê Đại Hành, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội; Điện thoại: Cơ quan: 024.39760271, máy lẻ 122; Di động: 0983140200.

Tệp đính kèm:
BXD_2370-BXD-KHCN_18052020.rar

Trung tâm Thông tin
Nguồn: Công văn 2370/BXD-KHCN.

Tìm theo ngày :

Đánh giá

(Di chuột vào ngôi sao để chọn điểm)