Cung cấp thông tin về chứng nhận công trình xanh tại Việt Nam

Thứ tư, 23/12/2020 17:36
Từ viết tắt Xem với cỡ chữ

Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Xây dựng (Luật số 62/2020/QH14)  được Quốc hội Khóa XIV thông qua ngày 17/6/2020 trong đó có bổ sung Khoản 4 Điều 10 về “Nhà nước có chính sách khuyến khích nghiên cứu, áp dụng khoa học và công nghệ tiên tiến, ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động đầu tư xây dựng; hoạt động đầu tư, chứng nhận công trình xây dựng sử dụng tiết kiệm, hiệu quả năng lượng, tài nguyên, bảo đảm yêu cầu bảo vệ môi trường; phát triển đô thị sinh thái, đô thị thông minh, thích ứng với biến đổi khí hậu và phát triển bền vững” và tại khoản 2 Điều 162 giao Bộ Xây dựng “Ban hành và tổ chức thực hiện văn bản quy phạm pháp luật theo thẩm quyền về xây dựng; ban hành quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về xây dựng, văn bản hướng dẫn kỹ thuật xây dựng theo thẩm quyền và tiêu chí về công trình xây dựng sử dụng tiết kiệm, hiệu quả năng lượng, tài nguyên, đô thị sinh thái, đô thị thông minh”.

Thực hiện nhiệm vụ xây dựng văn bản quy phạm pháp luật của Bộ Xây dựng năm 2020 và để hướng dẫn các nội dung quy định của Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Xây dựng, Bộ Xây dựng đã và đang nghiên cứu, xây dựng các dự thảo Nghị định, Thông tư trong đó có nội dung quy định, hướng dẫn về phát triển công trình hiệu quả năng lượng, tiết kiệm tài nguyên và công trình xanh.

Vừa qua, Bộ Xây dựng đã phối hợp với các cơ quan, tổ chức liên quan tổ chức thành công sự kiện Tuần lễ Công trình xanh Việt Nam 2020. Để có được đầy đủ thông tin về danh sách, số lượng các công trình xanh đã được chứng nhận ở Việt Nam từ trước đến nay phục vụ cho công tác quản lý, nghiên cứu đề xuất các chính sách thúc đẩy phát triển công trình xanh, Bộ Xây dựng đề nghị các cơ quan, tổ chức đánh giá, chứng nhận công trình xanh cung cấp thông tin về các công trình tại Việt Nam đã được đánh giá, chứng nhận công trình xanh theo các hệ thống, tiêu chuẩn đánh giá của Việt Nam và quốc tế tính đến thời điểm cuối tháng 12 năm 2020 (có mẫu phiếu cung cấp thông tin tại phụ lục kèm theo).

Bộ Xây dựng đề nghị quý cơ quan, tổ chức tổng hợp gửi thông tin về Bộ Xây dựng trước ngày 05/01/2021.

Thông tin cần thiết xin liên hệ: Ông Đinh Chính Lợi, Chuyên viên chính Vụ Khoa học Công nghệ và Môi trường – Bộ Xây dựng, 37 Lê Đại Hành, Quận Hai Bà Trưng, Hà Nội; Điện thoại: 0243.9760271, máy lẻ 122; Di động: 0983.140200; Email: loibxd77@gmail.com.

Nội dung chi tiết xem tệp đính kèm:
BXD_6167-BXD-KHCN_23122020.docx
 


Trung tâm Thông tin
Nguồn: Công văn 6167/BXD-KHCN.

Tìm theo ngày :

Đánh giá

(Di chuột vào ngôi sao để chọn điểm)