Báo cáo tài chính tổng hợp đã được kiểm toán cho năm tài chính kết thúc ngày 31/12/2019 của Tổng công ty Đầu tư phát triển nhà và đô thị

Thứ sáu, 15/05/2020 15:22
Từ viết tắt Xem với cỡ chữ

Ngày 14/5/2020, Tổng công ty Đầu tư phát triển nhà và đô thị đã có công văn 1771/HUD-TGTT về việc báo cáo tài chính tổng hợp đã được kiểm toán cho năm tài chính kết thúc ngày 31/12/2019.

Nội dung chi tiết xem tệp đính kèm:
Bao cao tai chinh HUD 2019.pdf

Tìm theo ngày :

Đánh giá

(Di chuột vào ngôi sao để chọn điểm)