Báo cáo tình hình thực hiện kế hoạch năm 2018, trình Bộ Xây dựng phê duyệt kế hoạch sản xuất kinh doanh, đầu tư phát triển năm 2019 của Tổng công ty Công nghiệp Xi măng Việt Nam

Thứ sáu, 21/12/2018 16:12
Từ viết tắt Xem với cỡ chữ

Ngày 19/12/2018, Tổng công ty Công nghiệp Xi măng Việt Nam đã có công văn số 2376/VICEM-KHCL về kế hoạch Báo cáo tình hình thực hiện kế hoạch năm 2018, trình Bộ Xây dựng phê duyệt kế hoạch sản xuất kinh doanh, đầu tư phát triển năm 2019 của Tổng công ty Công nghiệp Xi măng Việt Nam

Nội dung chi tiết xem tệp đính kèm. 

Tài liệu đính kèm bài viết  
BC KQSXKD 2018 VICEM.signed.pdf Tải về
Tìm theo ngày :

Đánh giá

(Di chuột vào ngôi sao để chọn điểm)