Kế hoạch sản xuất kinh doanh và đầu tư phát triển năm 2018 của Tổng công ty VICEM

Thứ sáu, 25/05/2018 07:00
Từ viết tắt Xem với cỡ chữ

Ngày 24/5/2018, Bộ Xây dựng đã có công văn số 1209/BXD-QLDN về kế hoạch sản xuất kinh doanh và đầu tư phát triển năm 2018 của Tổng công ty VICEM.

Nội dung chi tiết xem tệp đính kèm. 

Tài liệu đính kèm bài viết  
Phe duyet KHSXKD VICEM 2018.signed.pdf Tải về
Tìm theo ngày :

Đánh giá

(Di chuột vào ngôi sao để chọn điểm)