Báo cáo tình hình thực hiện sắp xếp, đổi mới doanh nghiệp và báo cáo thực trạng quản trị và cơ cấu tổ chức của doanh nghiệp

Thứ hai, 31/12/2018 16:00
Từ viết tắt Xem với cỡ chữ
Ngày 28/12/2018, Bộ Xây dựng đã có công văn số 3337/BXD-QLDN về việc báo cáo tình hình thực hiện CPH và thoái vốn nhà nước tại các doanh nghiệp do Bộ Xây dựng làm đại diện chủ sở hữu vốn nhà nước.

Nội dung chi tiết xem tệp đính kèm. 

Tài liệu đính kèm bài viết
BC tình hình CPH va thoai von 2018.signed.pdfTải về
Tìm theo ngày :

Đánh giá

(Di chuột vào ngôi sao để chọn điểm)