Hướng dẫn áp dụng khoảng lùi tối thiểu của các công trình có chiều cao lớn hơn 28m

Thứ năm, 29/10/2020 14:41
Từ viết tắt Xem với cỡ chữ

Ngày 29/10/2020, Bộ Xây dựng đã có công văn 5238/BXD-QHKT gửi Sở Xây dựng tỉnh Phú Yên hướng dẫn áp dụng khoảng lùi tối thiểu của các công trình theo bề rộng đường và chiều cao xây dựng đối với công trình có chiều cao lớn hơn 28m.

1. Trường hợp thứ 1: Theo quy định tại mục 2.8.5 của Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia QCVN:01/2008/BXD về Quy hoạch xây dựng “đối với tổ hợp công trình bao gồm phần đế công trình và tháp cao phía trên thì các quy định về khoảng lùi công trình được áp dụng riêng đối với phần đế công trình và đối với phần tháp cao phía trên theo chiều cao tương ứng của mỗi phần”. Vì vậy, việc áp dụng khoảng lùi tối thiểu của khối đế được áp dụng riêng, theo quy định tại bảng 2.5 Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia QCVN:01/2008/BXD về Quy hoạch xây dựng.

2. Trường hợp thứ 2: Do văn bản số 1893/SXD-QHKT ngày 09/10/2020 của Sở Xây dựng tỉnh Phú Yên không nêu rõ vị trí khu đất thuộc khu vực phát triển mới hay khu vực hiện hữu, cấp đường tiếp giáp với lô đất nên Bộ Xây dựng không đủ cơ sở để tham gia ý kiến.

Đối với khu vực phát triển mới, việc áp dụng khoảng lùi công trình trong quá trình lập quy hoạch xây dựng, quy hoạch đô thị cần tuân thủ nội dung tại mục 2.6.2 và Bảng 2.7 của Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia QCVN 01:2019/BXD của Bộ Xây dựng về Quy hoạch xây dựng.

Đối với khu vực hiện hữu, tuỳ thuộc vào từng trường hợp cụ thể vị trí lô đất và thỏa mãn đối tượng áp dụng tại mục 2.7.2 của Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia QCVN: 01/2019/BXD, Sở Xây dựng có thể áp dụng quy định tại mục 2.7.5 để đề xuất UBND tỉnh Phú Yên phê duyệt khoảng lùi tối thiểu xây dựng công trình xây dựng, đảm bảo mỹ quan, tính thống nhất về tổ chức không gian cảnh quan, đô thị trên tuyến phố hoặc từng đoạn phố.

Nội dung chi tiết xem tệp đính kèm:
BXD_5238-BXD-QHKT_29102020_signed.pdf
 

Trung tâm Thông tin
Nguồn: Công văn 5238/BXD-QHKT.

Tìm theo ngày :

Đánh giá

(Di chuột vào ngôi sao để chọn điểm)