Hướng dẫn thủ tục thẩm định Báo cáo nghiên cứu khả thi (điều chỉnh)

Thứ ba, 25/10/2022 15:33
Từ viết tắt Xem với cỡ chữ

Ngày 25/10/2022, Bộ Xây dựng đã có công văn 4783/BXD-HĐXD gửi Công ty Cổ phần Thực phẩm Hữu Nghị hướng dẫn thủ tục thẩm định Báo cáo nghiên cứu khả thi (điều chỉnh) đối với công trình xây dựng đã được cơ quan chuyên môn về xây dựng thông báo kết quả thẩm định thiết kế xây dựng triển khai sau thiết kế cơ sở, đã được cấp phép xây dựng và đã khởi công xây dựng, trong quá trình thi công có nhu cầu điều chỉnh thiết kế công trình từ cấp I (khi chưa điều chỉnh) thành công trình cấp II (sau điều chỉnh).

Theo nội dung văn bản số 197/DA-TPHN ngày 09/9/2022 của Công ty Cổ phần Thực phẩm Hữu Nghị: Công trình xây dựng công nghiệp nhẹ sử dụng vốn khác, đã được cơ quan chuyên môn về xây dựng thông báo kết quả thẩm định thiết kế xây dựng triển khai sau thiết kế cơ sở và đã được cấp phép xây dựng, trong quá trình thi công chủ đầu tư có nhu cầu điều chỉnh thiết kế (điều chỉnh tổng diện tích sàn xây dựng) dẫn đến công trình từ cấp I điều chỉnh thành công trình cấp II.

Đối với nội dung điều chỉnh và thẩm định Báo cáo nghiên cứu khả thi điều chỉnh của dự án, Công ty Cổ phần Thực phẩm Hữu Nghị căn cứ theo quy định tại khoản 2 Điều 19 Nghị định số 15/2021/NĐ-CP ngày 03/3/2021 của Chính phủ quy định chi tiết một số nội dung về quản lý dự án đầu tư xây dựng để thực hiện.

Đối với việc xác định cơ quan chuyên môn về xây dựng thực hiện thẩm định Báo cáo nghiên cứu khả thi đầu tư xây dựng điều chỉnh: Nội dung câu hỏi của Công ty Cổ phần Thực phẩm Hữu Nghị chưa có đủ thông tin cụ thể của dự án về chỉ tiêu quy hoạch kiến trúc điều chỉnh và các nội dung điều chỉnh cụ thể của công trình nên Bộ Xây dựng chưa có đủ cơ sở để trả lời. Công ty Cổ phần Thực phẩm Hữu Nghị cần kiểm tra các nội dung điều chỉnh, xác định nhóm dự án có công trình cấp II và thực hiện theo quy định tại khoản 3 Điều 19 Nghị định số 15/2021/NĐ-CP ngày 03/3/2021 của Chính phủ quy định chi tiết một số nội dung về quản lý dự án đầu tư xây dựng.

Đối với việc xác định cơ quan chuyên môn về xây dựng thực hiện kiểm tra công tác nghiệm thu công trình xây dựng: Thẩm quyền kiểm tra công tác nghiệm thu công trình xây dựng được quy định tại khoản 2 Điều 24 Nghị định số 06/2021/NĐ-CP ngày 26/01/2021 của Chính phủ quy định chi tiết một số nội dung về quản lý chất lượng, thi công xây dựng và bảo trì công trình xây dựng. Trong đó, cấp công trình được người quyết định đầu tư phê duyệt tại Quyết định phê duyệt dự án theo quy định tại điểm e khoản 3 Điều 18 Nghị định số 15/2021/NĐ-CP ngày 03/3/2021 của Chính phủ quy định chi tiết một số nội dung về quản lý dự án đầu tư xây dựng.

Nội dung chi tiết xem tệp đính kèm:
BXD_4783-BXD-HDXD_25102022_signed.pdf
 

Trung tâm Thông tin
Nguồn: Công văn 4783/BXD-HĐXD.

Tìm theo ngày :

Đánh giá

(Di chuột vào ngôi sao để chọn điểm)