Thẩm định hồ sơ Dự án Trạm biến áp 220kV Mê Linh và đấu nối, Đường dây 220kV Mê Linh - Bá Thiện

Thứ ba, 06/09/2022 16:36
Từ viết tắt Xem với cỡ chữ

Ngày 06/9/2022, Bộ Xây dựng đã có công văn 3917/BXD-HĐXD gửi Bộ Kế hoạch và Đầu tư về việc góp ý kiến thẩm định hồ sơ Dự án Trạm biến áp 220kV Mê Linh và đấu nối, Đường dây 220kV Mê Linh - Bá Thiện.

Dự án Trạm biến áp 220kV Mê Linh và đấu nối, Đường dây 220kV Mê Linh - Bá Thiện được đề xuất quy mô đầu tư: (1) Trạm 220 biến áp 220kV Mê Linh bao gồm 01 máy 250MVA; (2) Đường dây 220kV đấu nối TBA 220kV  Mê Linh có chiều dài 1,61Km; (3) Đường dây 220kV Mê Linh – Bá Thiện có chiều dài 26,4Km. Dự án có tổng mức đầu tư khoảng 994,291 tỷ đồng, sử dụng nguồn vốn của Tổng công ty nhà nước  (EVNNPT).

Nội dung Báo cáo nghiên cứu tiền khả thi đầu tư xây dựng, phương án thiết kế sơ bộ của dự án đã được quy định tại Điều 53 Xây dựng số 50/2014/QH13 và tại Điều 9 Nghị định số 15/2021/NĐ-CP ngày 03/3/2021 của Chính phủ quy định chi tiết một số nội dung về quản lý dự án đầu tư xây dựng.

Theo Báo cáo nghiên cứu tiền khả thi gửi kèm Văn bản số 4643/BKHĐT-GSTĐĐT ngày 11/7/2022 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư thì Dự án Trạm biến áp 220kV Mê Linh và đấu nối, Đường dây 220kV Mê Linh - Bá Thiện được lập có quy mô đầu tư xây dựng không phù hợp với Quy hoạch phát triển điện lực quốc gia giai đoạn 2011 - 2020 có xét đến năm 2030 đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt tại Quyết định số 428/QĐ-TTg ngày 18/3/2016. Đồng thời, Báo cáo nghiên cứu tiền khả thi tồn tại các tiêu chuẩn xây dựng cũ đã được thay thế bằng các tiêu chuẩn mới; một số văn bản pháp luật đã hết hiệu lực như: Nghị định số 59/2015/NĐ-CP ngày 18/6/2015 của Chính phủ về quản lý dự án đầu tư xây dựng, Nghị định số 42/2017/NĐ-CP ngày 05/4/2017 của Chính phủ về sửa đổi, bổ sung một số điều Nghị định số 59/2015/NĐ-CP ngày 18/6/2015 về quản lý dự án đầu tư xây dựng, .. và Báo cáo nghiên cứu tiền khả thi không bao gồm bản vẽ thiết kế sơ bộ của các công trình trạm biến áp, tuyến đường dây (hệ thống cột điện, lưới điện) theo quy định. Do vậy, Bộ Xây dựng chưa đủ cơ sở để góp ý kiến thẩm định chủ trương đầu tư của Dự án Trạm biến áp 220kV Mê Linh và đấu nối, Đường dây 220kV Mê Linh - Bá Thiện.

Nội dung chi tiết xem tệp đính kèm:
BXD_3917-BXD-HDXD_06092022.pdf
 

Trung tâm Thông tin
Nguồn: Công văn 3917/BXD-HĐXD.

Tìm theo ngày :

Đánh giá

(Di chuột vào ngôi sao để chọn điểm)