Xác định chủ đầu tư đối với dự án đầu tư công có cấu phần xây dựng

Thứ hai, 08/08/2022 16:21
Từ viết tắt Xem với cỡ chữ

Ngày 08/8/2022, Bộ Xây dựng đã có công văn 3031/BXD-HĐXD gửi Ban quản lý khu kinh tế - UBND tỉnh Tây Ninh về việc hướng dẫn thực hiện quy định của pháp luật về xác định chủ đầu tư dự án đầu tư công tại Khu kinh tế tỉnh.

Theo quy định tại khoản 3 Điều 40 Luật Đầu tư công số 39/2019/QH14: “3. Trình tự lập, thẩm định, quyết định đầu tư dự án có cấu phần xây dựng thực hiện theo quy định của pháp luật về xây dựng và quy định khác của pháp luật có liên quan, trừ dự án quan trọng quốc gia.”.

Việc xác định chủ đầu tư dự án đầu tư công có cấu phần xây dựng thực hiện theo quy định tại Điều 7 Luật Xây dựng được sửa đổi, bổ sung tại khoản 4 Điều 1 Luật số 62/2020/QH14.

Nội dung chi tiết xem tệp đính kèm:
BXD_3031-BXD-HDXD_08082022_signed.pdf
 

Trung tâm Thông tin
Nguồn: Công văn 3031/BXD-HĐXD.

Tìm theo ngày :

Đánh giá

(Di chuột vào ngôi sao để chọn điểm)