Gia hạn thành lập Chi nhánh trong lĩnh vực hoạt động xây dựng

Thứ hai, 25/07/2022 17:15
Từ viết tắt Xem với cỡ chữ

Ngày 25/7/2022, Bộ Xây dựng đã có công văn 2783/BXD-HĐXD gửi Bộ Công Thương về việc gia hạn giấy phép thành lập chi nhánh của thương nhân nước ngoài tại Việt Nam.

Việc nhà đầu tư pháp nhân quốc tịch Trung Quốc là Công ty TNHH Tập đoàn Cầu đường Sơn Đông đề nghị gia hạn Giấy phép thành lập chi nhánh của thương nhân nước ngoài tại Việt Nam số 2017-02 do Bộ Công Thương cấp lần đầu ngày 06/6/2017 và điều chỉnh lần thứ nhất ngày 05/6/2018 được thực hiện theo quy định của Luật Thương mại năm 2005, Điều 21, Điều 22 Nghị định số 07/2016/NĐ-CP ngày 25/01/2016 của Chính phủ quy định chi tiết Luật Thương mại về văn phòng đại diện, chi nhánh của thương nhân nước ngoài tại Việt Nam và khoản 4 Điều 1 Thông tư số 11/2016/TT-BCT ngày 05/7/2016 của Bộ Công Thương quy định biểu mẫu thực hiện Nghị định số 07/2016/NĐ-CP ngày 25/01/2016 của Chính phủ quy định chi tiết Luật Thương mại về văn phòng đại diện, chi nhánh của thương nhân nước ngoài tại Việt Nam và các quy định của pháp luật khác có liên quan.

Theo quy định của pháp luật về xây dựng, khi tham gia các hoạt động xây dựng nhà thầu phải đáp ứng các điều kiện về năng lực hoạt động xây dựng và các quy định của pháp luật khác có liên quan.

Nội dung chi tiết xem tệp đính kèm:
BXD_2783-BXD-HDXD_25072022.pdf
 

Trung tâm Thông tin
Nguồn: Công văn 2783/BXD-HĐXD.

Tìm theo ngày :

Đánh giá

(Di chuột vào ngôi sao để chọn điểm)