Điều chỉnh Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư cho dự án của Công ty TNHH Arup Việt Nam

Thứ tư, 13/07/2022 16:40
Từ viết tắt Xem với cỡ chữ

Bộ Xây dựng nhận được văn bản số 4100/SKHĐT-KTĐN ngày 03/6/2022 của Sở Kế hoạch và Đầu tư thành phố Hồ Chí Minh đề nghị điều chỉnh Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư cho dự án của Công ty TNHH Arup Việt Nam.

Sau khi nghiên cứu, Bộ Xây dựng đã có công văn 2576/BXD-HĐXD có ý kiến như sau:

Việc xem xét thực hiện điều chỉnh, bổ sung ngành nghề kinh doanh nêu trên được thực hiện theo quy định của pháp luật về đầu tư và các điều ước quốc tế mà Việt Nam là thành viên.

Nhà đầu tư có trách nhiệm đảm bảo điều kiện hoạt động của doanh nghiệp và năng lực hoạt động xây dựng theo quy định của pháp luật về xây dựng khi tham gia hoạt động xây dựng trên lãnh thổ Việt Nam.

Nội dung chi tiết xem tệp đính kèm:
BXD_2576-BXD-HDXD_13072022_signed.pdf
 

Trung tâm Thông tin
Nguồn: Công văn 2576/BXD-HĐXD.

Tìm theo ngày :

Đánh giá

(Di chuột vào ngôi sao để chọn điểm)