Hướng dẫn thủ tục đầu tư các công trình nhà B1, C1, B2, B4, C4 khu ký túc xá số 4 thuộc dự án đầu tư xây dựng các khu Ký túc xá sinh viên QG-HN05

Thứ tư, 20/07/2022 18:50
Từ viết tắt Xem với cỡ chữ

Ngày 20/7/2022, Bộ Xây dựng đã có công văn 2712/BXD-HĐXD gửi Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng Đại học Quốc gia Hà Nội tại Hòa Lạc về việc hướng dẫn thủ tục đầu tư các công trình nhà B1, C1, B2, B4, C4 khu ký túc xá số 4 thuộc dự án đầu tư xây dựng các khu Ký túc xá sinh viên QG-HN05.

Theo đó, Quy hoạch chi tiết dự án QG-HN05 được Bộ Xây dựng phê duyệt Quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/500 tại Quyết định số 23/QĐ-BXD ngày 06/01/2006. Dự án QG-HN05 được Đại học Quốc gia Hà Nội phê duyệt tại Quyết định số 436/QĐ-KHTC-PD05 ngày 24/1/2007. Tại Quyết định số 234/QĐ-BXD ngày 11/3/2011, Bộ Xây dựng phê duyệt Quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/2000 trong đó có nội dung về việc điều chỉnh tăng diện tích khu ký túc xá số 4 thuộc dự án QG-HN05. Hiện nay, Bộ Xây dựng đã phê duyệt quy hoạch chi tiết xây dựng điều chỉnh tỷ lệ 1/500 khu KTX4 thuộc dự án ĐTXD Khu KTX sinh viên Đại học Quốc gia Hà Nội (QG-HN05) tại Quyết định số 491/QĐ-BXD ngày 15/6/2022. Do đó, Chủ đầu tư cần nghiên cứu theo quy định tại Điều 61 Luật Xây dựng số 50/2014/QH13 được sửa đổi, bổ sung tại khoản 18, Điều 1 Luật số 62/2020/QH14 sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Xây dựng, Điều 43 Luật Đầu tư công năm 2019 và pháp luật có liên quan để thực hiện việc điều chỉnh dự án (nếu có) theo quy định, trình thẩm định Báo cáo nghiên cứu khả thi điều chỉnh của dự án theo quy định tại điều 19 Nghị định số 15/2021/NĐ-CP.

- Sau khi Dự án được điều chỉnh theo quy định, đề nghị Chủ đầu tư nghiên cứu lập thiết kế xây dựng triển khai sau thiết kế cơ sở, trình cơ quan chuyên môn về xây dựng thẩm định theo quy định tại khoản 1 Điều 36 Nghị định số 15/2021/NĐ-CP.

- Chủ đầu tư nghiên cứu quy định tại khoản 1 Điều 110 Nghị định 15/2021/NĐ-CP khi trình thẩm định thiết kế xây dựng triển khai sau thiết kế cơ sở.

Nội dung chi tiết xem tệp đính kèm:
BXD_2712-BXD-HDXD_20072022_signed.pdf
 

Trung tâm Thông tin
Nguồn: Công văn 2712/BXD-HĐXD.

Tìm theo ngày :

Đánh giá

(Di chuột vào ngôi sao để chọn điểm)