Bộ Xây dựng cho ý kiến về Hồ sơ điều chỉnh quy hoạch Dự án thủy điện Cốc Đàm, tỉnh Lào Cai

Thứ tư, 20/07/2022 18:30
Từ viết tắt Xem với cỡ chữ

Bộ Xây dựng nhận được Văn bản số 3150/BCT-ĐL ngày 07/6/2022 của Bộ Công Thương về việc lấy ý kiến đối với Hồ sơ điều chỉnh quy hoạch Dự án thủy điện Cốc Đàm, tỉnh Lào Cai gửi kèm hồ sơ điều chỉnh quy hoạch do Công ty Cổ phần Tư vấn Thủy điện và Công nghệ xây dựng HECC lập năm 2022.

Sau khi nghiên cứu, Bộ Xây dựng đã có công văn 2706/BXD-HĐXD có ý kiến như sau:

Theo hồ sơ điều chỉnh quy hoạch gửi kèm Văn bản số 3150/BCT-ĐL ngày 07/6/2022 của Bộ Công Thương thì Dự án thủy điện Cốc Đàm được xây dựng tại xã Nậm Đét, huyện Bắc Hà, tỉnh Lào Cai. Dự án thuộc Quy hoạch thủy điện nhỏ toàn quốc trên địa bàn tỉnh Lào Cai đã được Bộ Công Nghiệp (nay là Bộ Công Thương) phê duyệt tại Quyết định số 1925/QĐ-NLDK ngày 31/5/2005, theo đó dự án có công suất 6,3MW. Tuy nhiên tại Quyết định số 3543/QĐ-UBND ngày 08/12/2006, UBND tỉnh Lào Cai đã phê duyệt điều chỉnh dự án với quy mô công suất 7,5MW là thực hiện không đúng quy hoạch đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt. Việc này cần được xem xét, xử lý theo quy định của pháp luật hiện hành để đủ cơ sở pháp lý thực hiện điều chỉnh quy hoạch thủy điện theo quy định. Ngoài ra, Hồ sơ còn thiếu những nội dung sau nên chưa có cơ sở đánh giá và xem xét việc điều chỉnh quy hoạch thủy điện:

- Dự án thủy điện Cốc Đàm, tỉnh Lào Cai cần bổ sung cơ sở pháp lý điều chỉnh quy hoạch đáp ứng các quy định tại Thông tư số 43/2012/TT-BCT ngày 27/12/2012 về quản lý quy hoạch, đầu tư xây dựng dự án thủy điện và vận hành khai thác công trình thủy điện và các quy định hiện hành của pháp luật có liên quan. Về đề xuất nâng quy mô công suất của dự án lên 9,8MW, gồm 04 tổ máy, mực nước dâng bình thường 179m cần được xem xét căn cứ vào các yêu cầu kỹ thuật của hệ thống điện khu vực dự án, đảm bảo cân đối cơ cấu nguồn điện trong tổng thể phát triển ngành điện. Bộ Công Thương đánh giá và chịu trách nhiệm về hồ sơ quy hoạch của dự án nhằm đảm bảo tính pháp lý làm cơ sở xem xét hồ sơ điều chỉnh quy hoạch theo quy định đồng thời đảm bảo đúng mục tiêu, sự phù hợp và yêu cầu về cơ cấu nguồn điện trong Quy hoạch phát triển điện lực quốc gia được phê duyệt.

- Việc phân cấp các công trình của dự án cần thực hiện theo quy định tại Thông tư số 06/2021/TT-BXD ngày 30/6/2021 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng quy định về phân cấp công trình xây dựng và hướng dẫn áp dụng trong quản lý hoạt động đầu tư xây dựng.

- Dự án thủy điện Cốc Đàm được được bố trí trên dòng suối Nậm Phàng, thuộc vùng có địa hình miền núi với độ dốc sườn núi và độ dốc lòng sông, suối lớn. Địa hình núi cao, bị chia cắt, cộng với lượng mưa dồi dào đã tạo nên mạng lưới sông dày đặc trên lưu vực. Cần có đánh giá tổng thể bậc thang các công trình thủy điện có liên quan thuộc lưu vực suối Nậm Phàng nhằm đảm bảo tính đồng bộ, hiệu quả trong việc phát triển các dự án thủy điện theo quy định; đồng thời cần bổ sung đánh giá sơ bộ về an toàn hồ, đập và an toàn các công trình có liên quan đến Dự án đáp ứng các yêu cầu kỹ thuật trong quá trình khai thác, vận hành an toàn công trình hồ, đập và đảm bảo an sinh cho người dân hạ du khu vực dự án.

- Thiết kế sơ bộ đã bao gồm các bản vẽ: Vị trí công trình thủy điện Cốc Đàm; sơ đồ bậc thang thủy điện;tổng mặt bằng dự án thủy điện Cốc Đàm; mặt bằng, cắt dọc, cắt ngang đập; cửa lấy nước; tuyến năng lượng; mặt cắt ngang kênh cải tạo; mặt bằng tháp điều áp cải tạo; tháp điều áp; mặt cắt dọc ống áp lực bổ sung; mặt cắt ngang ống áp lực; nhà máy thủy điện. Cần rà soát để bổ sung các bản vẽ thể hiện phương án đấu nối của dự án vào lưới điện khu vực, hoàn chỉnh các bản vẽ thiết kế đảm bảo đúng quy cách theo quy định trong lĩnh vực hoạt động đầu tư xây dựng.

- Đối với những nội dung điều chỉnh quy hoạch như đã được thể hiện tại hồ sơ điều chỉnh quy hoạch cho thấy công tác đầu tư xây dựng của dự án liên quan đến các hạng mục: Cải tạo kênh dẫn nước, cải tạo tháp điều áp, bổ sung hầm dẫn nước, bổ sung tổ máy phát điện và những nội dung đầu tư xây dựng của dự án cần được nghiên cứu, thiết kế căn cứ trên số liệu và kết quả điều tra, khảo sát địa chất công trình, khảo sát địa chất thủy văn nhằm đảm bảo cơ sở đề ra đầy đủ các giải pháp thiết kế an toàn công trình và an toàn công trình lân cận trong khu vực dự án.

- Hồ sơ điều chỉnh quy hoạch Dự án thủy điện Cốc Đàm, tỉnh Lào Cai đã thể hiện sơ bộ danh mục quy chuẩn, tiêu chuẩn áp dụng của dự án. Cần rà soát để cập nhật, bổ sung các quy chuẩn, tiêu chuẩn thay thế các quy chuẩn, tiêu chuẩn đã hết hiệu lực. Việc áp dụng quy chuẩn kỹ thuật, tiêu chuẩn xây dựng cần đảm bảo tính đồng bộ, tính khả thi của hệ thống tiêu chuẩn được áp dụng; tuân thủ quy định tại Điều 6 Luật Xây dựng số 50/2014/QH13, Điều 8 Nghị định số 15/2021/NĐ-CP ngày 03/3/2021 của Chính phủ quy định chi tiết một số nội dung về quản lý dự án đầu tư xây dựng.

- Tại phần căn cứ pháp lý của dự án, cần rà soát để cập nhật các văn bản pháp luật thay thế các văn bản đã hết hiệu lực như: Quyết định số 1208/QĐ-TTg ngày 21/07/2011 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Quy hoạch phát triển điện lực quốc gia giai đoạn 2011 - 2020 có xét đến năm 2030, Thông tư số 10/2019/TT-BXD ngày 26/12/2019 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng ban hành định mức xây dựng, Thông tư số 11/2019/TT-BXD ngày 26/12/2019 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng hướng dẫn xác định giá ca máy và thiết bị thi công xây dựng, Thông tư số 15/2019/TT-BXD ngày 26/12/2019 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng hướng dẫn xác định đơn giá nhân công, .. và các văn bản liên quan của dự án theo quy định.

- Căn cứ hồ sơ điều chỉnh quy hoạch, Dự án thủy điện Cốc Đàm nằm trong khu vực đồi núi trải dài, địa hình phức tạp có độ dốc lớn. Do vậy, khi đầu tư xây dựng sẽ có nhiều tác động đến môi trường. Việc xây dựng công trình tại khu vực suối dốc, đồi núi cao tiềm ẩn nhiều rủi ro mất an toàn trong thi công xây dựng, vận hành và ổn định mái dốc, .. đặc biệt là biến đổi cực đoan của thời tiết trong điều kiện biến đổi khí hậu hiện nay. Vì vậy, cần có phân tích, đánh giá về tính đặc thù nêu trên của dự án làm cơ sở để đưa ra các giải pháp kỹ thuật sơ bộ nhằm đảm bảo hiệu quả kinh tế-xã hội của dự án.

- Về quản lý chi phí đầu tư xây dựng: Hồ sơ điều chỉnh quy hoạch Dự án thủy điện Cốc Đàm, tỉnh Lào Cai cần được rà soát, hoàn chỉnh đảm bảo các quy định tại Nghị định số 10/2021/NĐ-CP ngày 09/02/2021 của Chính phủ về quản lý chi phí đầu tư xây dựng và các văn bản hướng dẫn thi hành có liên quan để làm cơ sở chuẩn bị thu xếp nguồn vốn, lập kế hoạch vốn đầu tư đảm bảo hiệu quả kinh tế-xã hội của dự án.

- Đối với các nội dung liên quan tới giải tỏa công suất của hệ thống điện khu vực tỉnh Lào Cai cần được phân tích làm rõ để đảm bảo tính khả thi phương án đấu nối vào lưới điện khu vực. Đồng thời cần có phân tích, đánh giá đầy đủ về những khó khăn, thuận lợi và hiệu quả kinh tế-xã hội của dự án.

- Về giấy phép xây dựng: Trong trường hợp công trình thủy điện Nậm Lụng, tỉnh Lai Châu sau điều chỉnh không thuộc đối tượng được miễn giấy phép xây dựng theo quy định tại Khoản 30 Điều 1 Luật số 62/2020/QH14 sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Xây dựng, cần căn cứ những nội dung hướng dẫn về giấy phép xây dựng đã được quy định tại Luật số 62/2020/QH14 sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Xây dựng và các văn bản có liên quan để hoàn tất các thủ tục đầu tư xây dựng theo quy định.

- Trong quá trình điều chỉnh quy hoạch Dự án thủy điện Cốc Đàm cần tuân thủ đầy đủ các quy định tại Khoản 3 Điều 12 Thông tư số 43/2012/TT-BCT ngày 27/12/2012 về quản lý quy hoạch, đầu tư xây dựng dự án thủy điện và vận hành khai thác công trình thủy điện.

Nội dung chi tiết xem tệp đính kèm:
BXD_2706-BXD-HDXD_20072022.pdf
 

Trung tâm Thông tin
Nguồn: Công văn 2706/BXD-HĐXD.

Tìm theo ngày :

Đánh giá

(Di chuột vào ngôi sao để chọn điểm)