Bộ Xây dựng cho ý kiến đối với hồ sơ điều chỉnh quy hoạch Dự án thủy điện Châu Thôn, tỉnh Nghệ An

Thứ năm, 07/07/2022 17:20
Từ viết tắt Xem với cỡ chữ

Ngày 07/7/2022, Bộ Xây dựng đã có công văn 2482/BXD-HĐXD gửi Bộ Công Thương cho ý kiến đối với hồ sơ điều chỉnh quy hoạch Dự án thủy điện Châu Thôn, tỉnh Nghệ An.

Dự án thủy điện Châu Thôn được xây dựng tại xã Châu Thôn, huyện Quế Phong, tỉnh Nghệ An. Dự án thuộc Quy hoạch thủy điện nhỏ toàn quốc trên địa bàn tỉnh Nghệ An đã được Bộ Công Thương phê duyệt tại Quyết định số 3095/QĐ-BCT ngày 10/4/2014.

Theo hồ sơ điều chỉnh quy hoạch gửi kèm Văn bản số 3107/BCT-ĐL ngày 06/6/2022 của Bộ Công Thương thì Dự án thủy điện Châu Thôn, tỉnh Nghệ An được đề xuất tách làm 02 dự án, bao gồm: Dự án thủy điện Châu Thôn có công suất 29,8MW với 02 tổ máy, cao trình lắp máy 378,20m, mực nước dâng bình thường 785m; Dự án thủy điện Châu Thôn A có công suất 4MW với 02 tổ máy, cao trình lắp máy 782,50m, mực nước dâng bình thường 845m. Hồ sơ cần bổ sung những nội dung sau để có cơ sở đánh giá và xem xét việc điều chỉnh quy hoạch thủy điện:

Dự án thủy điện Châu Thôn và Châu Thôn A, tỉnh Nghệ An cần bổ sung cơ sở pháp lý điều chỉnh quy hoạch đáp ứng các quy định tại Thông tư số 43/2012/TT-BCT ngày 27/12/2012 về quản lý quy hoạch, đầu tư xây dựng dự án thủy điện và vận hành khai thác công trình thủy điện và các quy định hiện hành của pháp luật có liên quan. Về đề xuất nâng quy mô công suất từ 27MW lên quy mô công suất 33,8MW (Dự án thủy điện Châu Thôn: 29,8MW, Dự án thủy điện Châu Thôn A: 4MW) cần được xem xét căn cứ vào các yêu cầu kỹ thuật của hệ thống điện khu vực dự án, đảm bảo cân đối cơ cấu nguồn điện trong tổng thể phát triển ngành điện. Bộ Công Thương đánh giá và chịu trách nhiệm về hồ sơ quy hoạch của dự án nhằm đảm bảo tính pháp lý làm cơ sở xem xét hồ sơ điều chỉnh quy hoạch theo quy định đồng thời đảm bảo đúng mục tiêu, sự phù hợp và yêu cầu về cơ cấu nguồn điện trong Quy hoạch phát triển điện lực quốc gia được phê duyệt.

Việc phân cấp các công trình của dự án cần thực hiện theo quy định tại Thông tư số 06/2021/TT-BXD ngày 30/6/2021 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng quy định về phân cấp công trình xây dựng và hướng dẫn áp dụng trong quản lý hoạt động đầu tư xây dựng.

Dự án thủy điện Châu Thôn và Châu Thôn A được bố trí trên dòng suối Nậm Tột có lưu lượng dòng chảy tương đối ổn định, độ dốc lòng suối lớn. Cần có đánh giá tổng thể bậc thang các công trình thủy điện có liên quan thuộc lưu vực suối Nậm Tột nhằm đảm bảo tính đồng bộ, hiệu quả trong việc phát triển các dự án thủy điện theo quy định; đồng thời cần bổ sung đánh giá sơ bộ về an toàn hồ, đập và an toàn các công trình có liên quan đến Dự án đáp ứng các yêu cầu kỹ thuật trong quá trình khai thác, vận hành an toàn công trình hồ, đập và đảm bảo an sinh cho người dân hạ du khu vực dự án.

Thiết kế sơ bộ đã bao gồm các bản vẽ: Bản đồ vị trí công trình; sơ đồ bậc thang quy hoạch thủy điện trên suối Nậm Tột; tổng mặt bằng công trình thủy điện Châu Thôn và Châu Thôn A; cụm công trình đầu mối; cắt dọc tuyến năng lượng; mặt cắt ngang điển hình ống, gia cố hầm thuộc tuyến năng lượng; nhà máy thủy điện. Cần rà soát để bổ sung các bản vẽ thể hiện phương án đấu nối của dự án vào lưới điện khu vực, hoàn chỉnh các bản vẽ thiết kế đảm bảo đúng quy cách theo quy định trong lĩnh vực hoạt động đầu tư xây dựng.

Đối với những nội dung điều chỉnh quy hoạch như đã được thể hiện tại hồ sơ điều chỉnh quy hoạch cho thấy nội dung đầu tư xây dựng của dự án liên quan đến các hạng mục công trình: Đập dâng, đập tràn, công tác xử lý nền đập thuộc cụm đầu mối; Hệ thống đường hầm và giếng đứng, đường ống bê tông cốt thép, nhà máy thủy điện và kênh xả, .. cần được nghiên cứu, thiết kế căn cứ trên số liệu và kết quả điều tra, khảo sát địa chất công trình, khảo sát địa chất thủy văn nhằm đảm bảo cơ sở đề ra đầy đủ các giải pháp thiết kế an toàn công trình và an toàn công trình lân cận trong khu vực dự án.

Hồ sơ điều chỉnh quy hoạch Dự án thủy điện Châu Thôn và Châu Thôn A, tỉnh Nghệ An đã bao gồm sơ bộ danh mục quy chuẩn, tiêu chuẩn áp dụng của dự án. Cần rà soát để cập nhật, bổ sung các quy chuẩn, tiêu chuẩn thay thế các quy chuẩn, tiêu chuẩn đã hết hiệu lực. Việc áp dụng quy chuẩn kỹ thuật, tiêu chuẩn xây dựng cần đảm bảo tính đồng bộ, tính khả thi của hệ thống tiêu chuẩn được áp dụng; tuân thủ quy định tại Điều 6 Luật Xây dựng số 50/2014/QH13, Điều 8 Nghị định số 15/2021/NĐ-CP ngày 03/3/2021 của Chính phủ quy định chi tiết một số nội dung về quản lý dự án đầu tư xây dựng.

Tại phần căn cứ pháp lý của dự án, cần rà soát để cập nhật, bổ sung đầy đủ các văn bản pháp luật chủ yếu có liên quan của dự án.

Căn cứ hồ sơ điều chỉnh quy hoạch Dự án thủy điện Châu Thôn và Châu Thôn A nằm trong khu vực đồi núi trải dài, địa hình phức tạp có độ dốc lớn. Do vậy, khi đầu tư xây dựng sẽ có nhiều tác động đến môi trường. Việc xây dựng công trình tại khu vực suối dốc, đồi núi cao tiềm ẩn nhiều rủi ro mất an toàn trong thi công xây dựng và vận hành về an toàn đập, hồ chứa, ổn định mái dốc, đào hầm, .. đặc biệt là biến đổi cực đoan của thời tiết trong điều kiện biến đổi khí hậu hiện nay. Vì vậy, cần có phân tích, đánh giá về tính đặc thù nêu trên của dự án làm cơ sở để đưa ra các giải pháp kỹ thuật sơ bộ nhằm đảm bảo hiệu quả kinh tế-xã hội của dự án.

Về quản lý chi phí đầu tư xây dựng: Hồ sơ điều chỉnh quy hoạch Dự án thủy điện Châu Thôn và Châu Thôn A, tỉnh Nghệ An cần được rà soát, hoàn chỉnh đảm bảo các quy định tại Nghị định số 10/2021/NĐ-CP ngày 09/02/2021 của Chính phủ về quản lý chi phí đầu tư xây dựng và các văn bản hướng dẫn thi hành có liên quan để làm cơ sở chuẩn bị thu xếp nguồn vốn, lập kế hoạch vốn đầu tư đảm bảo hiệu quả kinh tế-xã hội của dự án.

Đối với các nội dung liên quan tới giải tỏa công suất của hệ thống điện khu vực tỉnh Nghệ An cần được phân tích làm rõ để đảm bảo tính khả thi phương án đấu nối vào lưới điện khu vực. Đồng thời cần có phân tích, đánh giá đầy đủ về những khó khăn, thuận lợi và hiệu quả kinh tế-xã hội của dự án.

Trường hợp Dự án thủy điện Châu Thôn, tỉnh Nghệ An đã và đang thi công, việc đề xuất điều chỉnh quy hoạch thủy điện cần tuân thủ đầy đủ các quy định tại Khoản 3 Điều 12 Thông tư số 43/2012/TT-BCT ngày 27/12/2012 về quản lý quy hoạch, đầu tư xây dựng dự án thủy điện và vận hành khai thác công trình thủy điện.

Trong quá trình triển khai thực hiện dự án, cần đảm bảo các yêu cầu về an ninh, quốc phòng; tuân thủ đầy đủ các quy định của Luật Điện lực, Luật Xây dựng và quy định của pháp luật khác có liên quan.

Nội dung chi tiết xem tệp đính kèm:
BXD_2482-BXD-HDXD_07072022.pdf
 

Trung tâm Thông tin
Nguồn: Công văn 2482/BXD-HĐXD.

Tìm theo ngày :

Đánh giá

(Di chuột vào ngôi sao để chọn điểm)