Ủy quyền thẩm định thiết kế xây dựng công trình Trung tâm thương mại và siêu thị Thái Nguyên

Thứ ba, 25/02/2020 16:07
Từ viết tắt Xem với cỡ chữ
Ngày 25/02/2020, Bộ Xây dựng đã có công văn 741/BXD-HĐXD gửi Ủy ban nhân dân tỉnh Thái Nguyên về việc ủy quyền thẩm định thiết kế xây dựng công trình Trung tâm thương mại và siêu thị Thái Nguyên.

Theo Văn bản số 285/UBND-QHXD ngày 06/02/2020 của Ủy ban nhân dân tỉnh Thái Nguyên, văn bản số 293/SXD-QLXD ngày 14/02/2020 của Sở Xây dựng tỉnh Thái Nguyên, công trình cao 03 tầng; tổng diện tích sàn 36.616m²; chức năng thương mại và siêu thị; công trình cấp I theo quy định tại Thông tư số 03/2016/TT-BXD ngày 10/3/2016, Thông tư số 07/2019/TT-BXD ngày 07/11/2019 của Bộ Xây dựng quy định về phân cấp công trình xây dựng và hướng dẫn áp dụng trong quản lý hoạt động đầu tư xây dựng.

Căn cứ Khoản 12 Điều 1 Nghị định số 42/2017/NĐ-CP ngày 05/4/2017; căn cứ quy mô cấp công trình như đề cập ở trên, Bộ Xây dựng đồng ý về nguyên tắc để cơ quan chuyên môn về xây dựng thuộc Bộ ủy quyền cho Sở Xây dựng tỉnh Thái Nguyên thực hiện công tác thẩm định thiết kế xây dựng công trình như đã nêu trên theo đúng quy định hiện hành của pháp luật về xây dựng.

Sở Xây dựng tỉnh Thái Nguyên cần đảm bảo bố trí đủ nhân lực có năng lực chuyên môn đáp ứng việc thẩm định và xác nhận với Cục Quản lý hoạt động xây dựng để làm cơ sở thực hiện việc ủy quyền thẩm định thiết kế xây dựng công trình Trung tâm thương mại và siêu thị Thái Nguyên.


Trung tâm Thông tin
Nguồn: Công văn 741/BXD-HĐXD

Tài liệu đính kèm bài viết
BXD_741-BXD-HĐXD_25022020.pdfTải về
Tìm theo ngày :

Đánh giá

(Di chuột vào ngôi sao để chọn điểm)