Ủy quyền thẩm định thiết kế cơ sở, thiết kế bản vẽ thi công Dự án sân golf 36 hố và khu phụ trợ tại xã Tượng Lĩnh, huyện Kim Bảng, tỉnh Hà Nam

Thứ hai, 24/02/2020 16:32
Từ viết tắt Xem với cỡ chữ
Ngày 24/02/2020, Bộ Xây dựng đã có công văn 722/BXD-HĐXD gửi Ủy ban nhân dân tỉnh Hà Nam về việc ủy quyền thẩm định thiết kế cơ sở; thiết kế bản vẽ thi công Dự án sân golf 36 hố và khu phụ trợ tại xã Tượng Lĩnh, huyện Kim Bảng, tỉnh Hà Nam.

Theo nội dung nêu tại văn bản số 141/ UBND-GTXD và các văn bản pháp lý gửi kèm theo, dự án “sân golf 36 hố và khu phụ trợ” đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt chủ trương đầu tư tại quyết định số 46/QĐ-TTg ngày 10/01/2020, Bộ Tài nguyên và Môi trường phê duyệt Báo cáo đánh giá tác động môi trường tại Quyết định số 2066/QĐ-BTNMT ngày 13/8/2019, UBND tỉnh Hà Nam phê duyệt quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/500 tại Quyết định số 2557/QĐ-UBND ngày 28/12/2018; có quy mô diện tích 186,1ha; là công trình thể thao cấp I sử dụng nguồn vốn khác. 

Căn cứ khoản 4, khoản 10 Điều 1 Nghị định số 42/2017/NĐ-CP ngày 05/4/2017 của Chính phủ về sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 59/2015/NĐ-CP ngày 18/6/2015 của Chính phủ về quản lý dự án đầu tư xây dựng thì đối với công trình cấp I thuộc nguồn vốn khác, thẩm quyền thẩm định thiết kế cơ sở, thiết kế triển khai sau thiết kế cơ sở là cơ quan chuyên môn về xây dựng thuộc Bộ Xây dựng.

Theo đề nghị của Ủy ban nhân dân tỉnh Hà Nam, để đẩy nhanh tiến độ thực hiện dự án theo cam kết về tiến độ của Nhà đầu tư với tỉnh, tạo điều kiện thuận lợi trong công tác thẩm định và cấp phép xây dựng, Bộ Xây dựng thống nhất về nguyên tắc với đề nghị của UBND tỉnh Hà Nam về việc ủy quyền cho Sở Xây dựng tỉnh Hà Nam tổ chức thẩm định thiết kế cơ sở, thiết kế triển khai sau thiết kế cơ sở của Dự án. Việc thực hiện ủy quyền phải tuân thủ quy định tại Khoản 12 Điều 1 Nghị định số 42/2017/NĐ-CP ngày 05/4/2017 của Chính phủ về sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 59/2015/NĐ-CP ngày 18/6/2015 và các quy định của pháp luật có liên quan. 


Trung tâm Thông tin
Nguồn: Công văn 722/BXD-HĐXD

Tài liệu đính kèm bài viết
BXD_722-BXD-HĐXD_24022020.pdfTải về
Tìm theo ngày :

Đánh giá

(Di chuột vào ngôi sao để chọn điểm)