Hướng dẫn Sở Xây dựng thành phố Hải Phòng phân cấp công trình để cấp giấy phép xây dựng

Thứ tư, 12/02/2020 16:05
Từ viết tắt Xem với cỡ chữ
Ngày 12/02/2020, Bộ Xây dựng đã có công văn 484/BXD-HĐXD gửi Sở Xây dựng thành phố Hải Phòng hướng dẫn phân cấp công trình để cấp giấy phép xây dựng có thời hạn.

Về xác định cấp công trình đối với các hạng mục công trình thuộc dự án:

Đề nghị Sở Xây dựng thành phố Hải Phòng căn cứ vào Thông tư số 03/2016/TT-BXD ngày 10/3/2016 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng quy định về phân cấp công trình xây dựng và hướng dẫn áp dụng trong quản lý hoạt động đầu tư xây dựng và Thông tư số 07/2019/TT-BXD ngày 07/11/2019 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng sửa đổi, bổ sung, thay thế một số quy định tại Thông tư số 03/2016/TT-BXD để xác định cấp công trình.

Về cấp công trình tối thiểu để cấp giấy phép xây dựng có thời hạn: 

Điều kiện để cấp giấy phép xây dựng có thời hạn cho công trình được quy định tại Khoản 1, Khoản 2 Điều 94 Luật Xây dựng năm 2014. 

Việc đầu tư xây dựng các công trình của chủ đầu tư nêu trong văn bản số 124/SXD-CPXD nói trên phải tuân thủ đầy đủ các thủ tục về lập, thẩm định, phê duyệt dự án, thiết kế và cấp giấy phép xây dựng theo quy định của pháp luật về đầu tư, xây dựng, bảo vệ môi trường, phòng cháy chữa cháy và các quy định pháp luật có liên quan khác.


Trung tâm Thông tin
Nguồn: Công văn 484/BXD-HĐXD

Tài liệu đính kèm bài viết
BXD_484-BXD-HĐXD_12022020.signed.pdfTải về
Tìm theo ngày :

Đánh giá

(Di chuột vào ngôi sao để chọn điểm)