Nghiệm thu Đề tài Quy trình tổng quát về khảo sát, phân tích và đánh giá sự cố công trình xây dựng dân dụng và công nghiệp

Thứ sáu, 30/12/2011 07:09
Từ viết tắt Xem với cỡ chữ
Ngày 29/12/2011, Hội đồng KHKT chuyên ngành Bộ Xây dựng đã họp nghiệm thu đề tài “Quy trình tổng quát về khảo sát, phân tích và đánh giá sự cố công trình xây dựng dân dụng và công nghiệp” do PGS.TS. Nguyễn Văn Hùng – Trường ĐHXD Hà Nội – làm chủ nhiệm đề tài. TS Nguyễn Trung Hòa – Vụ trưởng Vụ KHCN & MT, Bộ Xây dựng là Chủ tịch Hội đồng.

Theo báo cáo của chủ nhiệm đề tài, khi có sự cố xảy ra đối với các công trình xây dựng dân dụng và công nghiệp, cơ quan có trách nhiệm cần tổ chức khảo sát, phân tích và đánh giá tình trạng hư hỏng của công trình để có phương hướng xử lý thích hợp. Nội dung công việc gồm: Tiếp cận và thu thập thông tin về sự cố; Phân tích nguyên nhân và diễn biến sự cố; Phân tích và đánh giá tình trạng của sự cố; Xác định trách nhiệm và bài học rút ra. Mục đích nghiên cứu của đề tài là tìm ra được quy trình tổng quát giúp các nhà quản lý, nghiên cứu, cũng như các đơn vị có liên quan tìm hiểu được nguyên nhân gây ra các sự cố công trình, từ đó xác định được vai trò, trách nhiệm của các bên.

Hội đồng khoa học nhận thấy đây là đề tài cấp thiết phục vụ cho công tác quản lý, giám sát, kiểm định công trình xây dựng, là căn cứ quan trọng để đánh giá và phân tích công trình mỗi khi có sự cố xảy ra. Nhóm thực hiện đề tài đã đưa ra được Sơ đồ quy trình điều tra sự cố và xử lý sự cố là một sơ đồ có giá trị thực tiễn và rất khoa học.

Các ủy viên phản biện và thành viên Hội đồng đều nhất trí đánh giá cao giá trị của đề tài, và sự thành công của đề tài khi đạt được mục đích nghiên cứu đã đề ra. Kết thúc cuộc họp, Chủ tịch Hội đồng TS. Nguyễn Trung Hòa đã yêu cầu nhóm thực hiện đề tài cần nghiêm túc tiếp thu ý kiến đóng góp bổ sung cho đề tài của các thành viên Hội đồng để nhanh chóng hoàn thiện Đề tài.

Đề tài đã được Hội đồng nghiệm thu với kết quả Khá.

Quỳnh Anh
 

Tìm theo ngày :

Đánh giá

(Di chuột vào ngôi sao để chọn điểm)