Thành lập Hội đồng thẩm định hồ sơ đăng ký tổ chức bồi dưỡng nghiệp vụ giám sát thi công xây dựng công trình

Thứ ba, 09/08/2011 00:00
Từ viết tắt Xem với cỡ chữ
Ngày 08/8, Bộ Xây dựng đã có Quyết định 758/QĐ-BXD về việc thành lập Hội đồng thẩm định hồ sơ đăng ký tổ chức bồi dưỡng nghiệp vụ giám sát thi công xây dựng công trình (sau đây viết tắt là GSTC) gồm các thành viên như sau:

1. Ông Lê Quang Hùng - Cục trưởng Cục Giám định Nhà nước về chất lượng công trình xây dựng, Chủ tịch Hội đồng;

2. Ông Lê Quang - Phó Cục trưởng Cục Giám định Nhà nước về chất lượng công trình xây dựng, Phó Chủ tịch Hội đồng;

3. Ông Nguyễn Thị Nga - Phó Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ, uỷ viên;

4. Bà Nguyễn Thị Thu Hà - Trưởng phòng Tổng hợp Vụ Quản lý hoạt động xây dựng, uỷ viên;

5. Ông Nguyễn Xuân Phương - Phó Chánh Văn phòng Cục Giám định Nhà nước về chất lượng công trình xây dựng, uỷ viên thư ký;

6. Thành viên khác do Chủ tịch Hội đồng quyết định mời khi cần thiết.

Nhiệm vụ của Hội đồng:

1. Xem xét, đánh giá, thẩm định hồ sơ do các đơn vị trình đăng ký để đề xuất trình Bộ trưởng quyết định công nhận cơ sở đủ điều kiện tổ chức bồi dưỡng nghiệp vụ GSTC.

2. Theo dõi, kiểm tra, tổng hợp báo cáo tình hình tổ chức bồi dưỡng nghiệp vụ GSTC của các cơ sở đào tạo đã được công nhận.

3. Phối hợp với các Sở Xây dựng giám sát, tổ chức kiểm tra công tác bồi dưỡng nghiệp vụ GSTC của các cơ sở đào tạo đã được công nhận.

4. Đề xuất, kiến nghị xử lý vi phạm đối với các cơ sở đào tạo bồi dưỡng nghiệp vụ GSTC đã được công nhận.

5. Phối  hợp với Trung tâm Thông tin - Bộ Xây dựng đăng tải thông tin về các cơ sở đào tạo được công nhận và bị xử lý vi phạm.

Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký và thay thế Quyết định số 914/QĐ-BXD ngày 15/9/2009 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng về việc thành lập Hội đồng thẩm định hồ sơ đăng ký tổ chức bồi dưỡng nghiệp vụ giám sát thi công xây dựng công trình.

Trung tâm Thông tin

Nguồn: Quyết định 758/QĐ-BXD.

Tìm theo ngày :

Đánh giá

(Di chuột vào ngôi sao để chọn điểm)