Công nhận cơ sở đào tạo bồi dưỡng nghiệp vụ quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình

Thứ tư, 16/12/2009 00:00
Từ viết tắt Xem với cỡ chữ
Ngày 15/12, Bộ Xây dựng đã có Quyết định 1164/QĐ-BXD về việc công nhận các cơ sở đào tạo sau đây được tổ chức bồi dưỡng nghiệp vụ quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình:

1. Trường Đại học Xây dựng  - Bộ Giáo dục và Đào tạo,

2. Viện Kiến trúc, Quy hoạch Đô thị và Nông thôn – Bộ Xây dựng,

3. Công ty cổ phần giáo dục Việt Nam,

4. Công ty cổ phần đào tạo và tư vấn quản trị doanh nghiệp Á Châu,

5. Công ty TNHH Giá Xây Dựng,

6. Công ty cổ phần đào tạo tư vấn đầu tư  xây dựng Hà Nội.

Các cơ sở có tên nêu tại Điều 1 có trách nhiệm tổ chức bồi dưỡng nghiệp vụ quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình theo đúng quy định tại Thông tư số 25/2009/TT-BXD ngày 29/7/2009 của Bộ Xây dựng Hướng dẫn về bồi dưỡng nghiệp vụ quản lý dự án và giám sát thi công xây dựng công trình và các quy định của pháp luật khác có liên quan.

 
Trung tâm Thông tin

Nguồn: Quyết định 1164/QĐ-BXD.

Tìm theo ngày :

Đánh giá

(Di chuột vào ngôi sao để chọn điểm)