Công nhận cơ sở đào tạo bồi dưỡng nghiệp vụ quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình

Thứ ba, 17/11/2009 00:00
Từ viết tắt Xem với cỡ chữ
Ngày 16/11, Bộ Xây dựng đã có Quyết định 1079/QĐ- BXD về việc công nhận các cơ sở đào tạo sau đây được tổ chức bồi dưỡng nghiệp vụ quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình :

1. Trường Đại học mở thành phố Hồ Chí Minh - Bộ giáo dục và Đào tạo,

2. Trường Đại học Bách khoa -  Đại học quốc gia thành phố Hồ Chí Minh,

3. Viện Khoa học Kinh tế xây dựng – Liên hiệp các Hội Khoa học và kỹ thuật Việt Nam,

4. Công ty cổ phần tư vấn đào tạo đấu thầu và quản lý kinh tế – PROC,

5. Công ty cổ phần sở hữu trí tuệ DAVILAW,

6. Công ty cổ phần Trung tâm đào tạo và bồi dưỡng về quản lý,

7. Công ty cổ phần đào tạo và định giá bất động sản Phương Nam,

8. Trung tâm nghiên cứu đào tạo và phát triển kỹ năng quản lý – Liên hiệp các Hội khoa học và Kỹ thuật Việt Nam.

Các cơ sở có tên trên có trách nhiệm tổ chức bồi dưỡng nghiệp vụ quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình theo đúng quy định tại Thông tư số 25/2009/TT-BXD ngày 29/7/2009 của Bộ Xây dựng Hướng dẫn về bồi dưỡng nghiệp vụ quản lý dự án và giám sát thi công xây dựng công trình và các quy định của pháp luật khác có liên quan.

 

Trung tâm Thông tin

Nguồn: Quyết định 1079/QĐ- BXD.

Tìm theo ngày :

Đánh giá

(Di chuột vào ngôi sao để chọn điểm)