Công nhận cơ sở đào tạo bồi dưỡng nghiệp vụ quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình

Thứ sáu, 06/11/2009 00:00
Từ viết tắt Xem với cỡ chữ
Ngày 06/11, Bộ Xây dựng đã có Quyết định 1062/QĐ-BXD về việc công nhận các cơ sở đào tạo sau đây được tổ chức bồi dưỡng nghiệp vụ quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình :

1. Viện Khoa học Công nghệ Xây dựng – Bộ Xây dựng,

2. Trung tâm đào tạo – nghiên cứu khoa học tổ chức và quản lý thuộc Liên hiệp các Hội khoa học và kỹ thuật Việt Nam,

3. Hiệp hội tư vấn  xây dựng Việt Nam,

4. Công ty cổ phần đào tạo và tư vấn đầu tư Hà nội,

5. Công ty cổ phần đào tạo quản lý và hợp tác quốc tế,

6. Công ty cổ phần đào tạo và nghiên cứu quản lý kinh tế.

Các cơ sở có tên trên có trách nhiệm tổ chức bồi dưỡng nghiệp vụ quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình theo đúng quy định tại Thông tư số 25/2009/TT-BXD ngày 29/7/2009 của Bộ Xây dựng Hướng dẫn về bồi dưỡng nghiệp vụ quản lý dự án và giám sát thi công xây dựng công trình và các quy định của pháp luật khác có liên quan.

 
Trung tâm Thông tin

Nguồn: Quyết định 1062/QĐ-BXD

Tìm theo ngày :

Đánh giá

(Di chuột vào ngôi sao để chọn điểm)