Báo cáo tình hình đầu tư, hoạt động sản xuất kinh doanh của các Nhà máy thuỷ điện

Thứ ba, 20/12/2011 08:05
Từ viết tắt Xem với cỡ chữ
Ngày 16/12, Bộ Xây dựng đã có công văn 2184/BXD-ĐMDN gửi Tập đoàn Sông Đà, Tập đoàn Phát triển nhà và đô thị, các Tổng công ty thuộc Bộ Xây dựng về việc báo tình hình đầu tư, hoạt động sản xuất kinh doanh của các Nhà máy thuỷ điện.

Bộ Xây dựng yêu cầu các đơn vị báo cáo đánh giá tình hình đầu tư, hoạt động sản xuất kinh doanh các Nhà máy thuỷ điện do các đơn vị là chủ đầu tư hoặc có vốn góp theo một số nội dung chủ yếu sau:

1. Tình hình đầu tư (phụ lục số 01):

- Chủ đầu tư, địa điểm xây dựng công trình, tiến độ xây dựng (khởi công, phát điện thương mại, hoàn thành), công suất (MW), dung tích hồ chứa (tỷ m3), chiều cao đập;

- Tổng mức đầu tư (theo Quyết định của cấp có thẩm quyền phê duyệt và theo quyết toán), suất đầu tư tính trên 1 MW, cơ cấu góp vốn đầu tư, lãi suất vay vốn và thời gian trả nợ, thời gian khấu hao;

- Vay và trả nợ vay đầu tư (trong nước, nước ngoài): Tổng nợ vay, số đã trả, ước dư nợ đến 31/12/2011, kế hoạch trả nợ năm 2012 và các năm tiếp theo.

2. Tình hình sản xuất kinh doanh (phụ lục số 02, 03):

- Vốn điều lệ, cơ cấu vốn điều lệ;

- Tổng số lao động hiện có;

- Hợp đồng bán điện: giá bán điện, loại hợp đồng, thời gian thực hiện hợp đồng;

- Một số chỉ tiêu năm 2009, 2010, 30/9/2011: sản lượng điện (kwh), giá trị sản lượng, doanh thu, giá thành, lợi nhuận, nộp ngân sách (kèm theo bảng tính giá thành sản xuất 1kwh của đơn vị), tổng tài sản, tài sản lưu động, nợ phải thu, tổng nợ, nợ phải trả, vốn chủ sở hữu, lợi nhuận /doanh thu thuần, lợi nhuận /vốn chủ sở hữu, nợ phải trả /vốn chủ sở hữu.

3. Kiến nghị, vướng mắc (nếu có).

Báo cáo gửi về Bộ Xây dựng trước ngày 31 tháng 12 năm 2011.


Trung tâm Thông tin
Nguồn: Công văn 2184/BXD-ĐMDN.
 

Tài liệu đính kèm bài viết
Phu luc kem theo CV 2184-BXD-DMDN_Bieu ve thuy dien_final.xlsTải về
Cong van 2184.docTải về
Tìm theo ngày :

Đánh giá

(Di chuột vào ngôi sao để chọn điểm)