Hướng dẫn Uỷ ban nhân dân các Tỉnh, Thành phố trực thuộc Trung ương công bố thông tin các tổ chức kiểm định, chứng nhận

Thứ tư, 21/09/2011 00:00
Từ viết tắt Xem với cỡ chữ
Bộ Xây dựng đã có công văn  04/BXD-GĐ (13/9), hướng dẫn Uỷ ban nhân dân các Tỉnh, Thành phố trực thuộc Trung ương công bố thông tin các tổ chức kiểm định, chứng nhận.

Ngày 6/4/2011 Bộ Xây dựng đã ban hành Thông tư số 03/2011/TT-BXD hướng dẫn hoạt động kiểm định, giám định và chứng nhận đủ điều kiện đảm bảo an toàn chịu lực, chứng nhận sự phù hợp về chất lượng công trình xây dựng. Để giúp các chủ đầu tư và các cơ quan liên quan có thông tin về năng lực của các tổ chức thực hiện các công việc trên, tại Điều 5 của Thông tư quy định các tổ chức kiểm định, tổ chức chứng nhận đủ điều kiện đảm bảo an toàn chịu lực, chứng nhận sự phù hợp về chất lượng công trình xây dựng và tổ chức chuyên môn giám định tư pháp xây dựng có đủ điều kiện về năng lực theo quy định có thể đăng ký để được công bố trên trang thông tin điện tử của Bộ Xây dựng.

Bộ Xây dựng đề nghị Uỷ ban nhân dân các Tỉnh, Thành phố trực thuộc Trung ương với chức năng quản lý nhà nước về xây dựng trên địa bàn thông báo cho các tổ chức tư vấn hoạt động trong lĩnh vực kiểm định, giám định, chứng nhận đủ điều kiện đảm bảo an toàn chịu lực, chứng nhận sự phù hợp về chất lượng công trình xây dựng cung cấp thông tin về năng lực để được công bố trên trang thông tin điện tử của Bộ Xây dựng theo Hướng dẫn kèm theo công văn này.

Trung tâm Thông tin

Nguồn: Công văn  04/BXD-GĐ.

Tài liệu đính kèm bài viết
Cong van 04_1316566621691.docTải về
Tìm theo ngày :

Đánh giá

(Di chuột vào ngôi sao để chọn điểm)