Bổ sung ngành nghề kinh doanh, tăng vốn điều lệ của Công ty TNHH GE Việt Nam

Thứ ba, 13/12/2011 08:28
Từ viết tắt Xem với cỡ chữ
Ngày 09/12, Bộ Xây dựng đã có công văn 2141/BXD–HĐXD gửi Sở Kế hoạch và Đầu tư Hà Nội về việc bổ ngành nghề kinh doanh, tăng vốn điều lệ của Công ty TNHH GE Việt Nam.

Công ty TNHH GE Việt Nam đề nghị bổ sung mục tiêu kinh doanh bất động sản (cho thuê nhà xưởng tại dự án GỌ Ọnergy Hải Phòng) và điều chỉnh tăng vốn điều lệ thuộc lĩnh vực được xem xét theo quy định của Luật Doanh nghiệp, Luật Đầu tư và pháp luật về kinh doanh bất động sản.

Theo quy định tại Điều 3 Nghị định số 153/2007/NĐ-CP ngày 15/10/2007 của Chính phủ Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành Luật Kinh doanh bất động sản, trường hợp được bổ sung mục tiêu kinh doanh bất động sản, Công ty TNHH GE Việt Nam phải đáp ứng điều kiện về vốn pháp định. Đề nghị doanh nghiệp bổ sung bảng tổng kết tài sản tại thời điểm quý III năm 2011 làm cơ sở xem xét điều kiện về vốn pháp định Theo quy định tại khoản 4 Điều 10 Nghị định số 102/2010/NĐ-CP ngày 01/10/2010 của Chính phủ hướng dẫn chi tiết thi hành một số điều của Luật Doanh nghiệp.

Lưu ý: bất động sản (nhà xưởng) khi đưa vào kinh doanh phải đáp ứng các điều kiện quy định tại Điều 7 Luật Kinh doanh Bất động sản.


Trung tâm Thông tin
Nguồn: Công văn 2141/BXD-HĐXD.
 

Tài liệu đính kèm bài viết
Cong van 2141.docTải về
Tìm theo ngày :

Đánh giá

(Di chuột vào ngôi sao để chọn điểm)