Hướng dẫn Sở Xây dựng thành phố Hà Nội thẩm định hồ sơ thiết kế đối với nhà ở riêng lẻ có tầng hầm từ 2 tầng đến 5 tầng hầm

Thứ tư, 02/10/2019 13:45
Từ viết tắt Xem với cỡ chữ
Ngày 02/10/2019, Bộ Xây dựng đã có công văn 294/BXD-HĐXD gửi Sở Xây dựng thành phố Hà Nội về việc thẩm định hồ sơ thiết kế đối với nhà ở riêng lẻ của ông Lê Quốc Thắng (5 tầng hầm và 6 tầng + tầng lửng + tum thang) và ông Nguyễn Thế Anh (2 tầng hầm và 6 tầng + tầng lửng + tum thang) là công trình cấp I, cấp II.

Theo quy định tại Mục a Khoản 3 Điều 82 Luật Xây dựng 2014 thì đối với công trình xây dựng sử dụng vốn khác, cơ quan chuyên môn về xây dựng theo phân cấp chủ trì thẩm định thiết kế kỹ thuật trong trường hợp thiết kế ba bước, thiết kế bản vẽ thi công trong trường hợp thiết kế hai bước đối với công trình xây dựng cấp đặc biệt, cấp I, công trình công cộng, công trình xây dựng có ảnh hưởng lớn đến cảnh quan, môi trường và an toàn của cộng đồng.

Theo quy định tại Khoản 11 Điều 1 Nghị định 42/2017/NĐ-CP của Chính phủ về sửa đổi bổ sung về sửa đổi, bổ sung một số điều nghị định số 59/2015/NĐ-CP ngày 18/6/2015 của Chính phủ về quản lý dự án đầu tư xây dựng thì đối với công trình sử dụng vốn khác, Sở quản lý xây dựng chuyên ngành chủ trì tổ chức thẩm định thiết kế kỹ thuật (trường hợp thiết kế ba bước), thiết kế bản vẽ thi công (trường hợp thiết kế hai bước) của công trình nhà ở có quy mô dưới 25 tầng chiều cao không quá 75 m; công trình công cộng, công trình xây dựng có ảnh hưởng lớn đến cảnh quan, môi trường và an toàn cộng đồng đối với công trình cấp II, III được xây dựng trên địa bàn hành chính của tỉnh, trừ các công trình quy định tại điểm a khoản này.

Theo quy định tại phụ lục II, Nghị định số 46/2015/NĐ-CP ngày 12/5/2015 thì nhà ở riêng lẻ từ 7 tầng trở lên thuộc công trình có ảnh hưởng đến an toàn cộng đồng.

Theo quy định tại Khoản 3 Điều 5 Thông tư số 05/2015/TT-BXD ngày 30/10/2015 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng thì đối với nhà ở từ 7 tầng trở lên, việc thiết kế phải được tổ chức, cá nhân có đủ điều kiện năng lực theo quy định thực hiện và phải được thẩm định theo quy định tại Điểm b Khoản 1 Điều 26 Nghị định số 59/2015/NĐ-CP (được sửa đổi bổ sung tại Khoản 11 Điều 1 Nghị định so 42/2017/NĐ-CP).

Đề nghị Sở Xây dựng thành phố Hà Nội căn cứ vào văn bản hướng dẫn số 3149/BXD-KHCN ngày 03/12/2014 của Bộ Xây dựng về việc quy định số tầng nhà công trình tại QCVN 03:2012/BXD để làm rõ số tầng của các công trình nêu trên. Trường hợp công trình thuộc đối tượng phải được cơ quan chuyên môn về xây dựng thẩm định thì thẩm quyền thẩm định thuộc Sở Xây dựng thành phố Hà Nội.

Sở Xây dựng Hà Nội cần yêu cầu chủ đầu tư một số nội dung sau:

- Công trình phải được thiết kế, thi công xây dựng đảm bảo các yêu cầu về phòng cháy chữa cháy theo quy định.

- Cần thuê tổ chức, cá nhân có kinh nghiệm lập biện pháp thi công phần ngầm bảo đảm an toàn cho công trình và công trình lân cận, liền kề.

- Cần tổ chức quan trắc lún, nghiêng trong quá trình thi công xây dựng nhằm phát hiện và xử lý kịp thời nếu có biến dạng quá giới hạn đảm bảo an toàn cho công trình, công trình lân cận, liền kề.

- Đảm bảo công trình hoàn thành đưa vào sử dụng đúng công năng theo thiết kế và giấy phép xây dựng.


Trung tâm Thông tin
Nguồn: Công văn 294/BXD-HĐXD.

Tài liệu đính kèm bài viết
BXD_294-BXD-HDXD_02102019.signed.pdfTải về
Tìm theo ngày :

Đánh giá

(Di chuột vào ngôi sao để chọn điểm)