Hướng dẫn Ủy ban nhân dân tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu về việc ủy quyền cấp giấy phép xây dựng công trình cấp đặc biệt

Thứ ba, 01/10/2019 11:34
Từ viết tắt Xem với cỡ chữ
Vừa qua, Ủy ban nhân dân tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu có văn bản số 9043/UBND-VP ngày 10/9/2019 gửi Bộ Xây dựng xin ý kiến hướng dẫn về ủy quyền cấp giấy phép xây dựng công trình cấp đặc biệt cho Dự án đầu tư xây dựng công trình Kho chứa LNG IMMTPA tại Thị Vải, thị xã Phú Mỹ, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu.

Về vấn đề này, Bộ Xây dựng đã có công văn 290/BXD-HĐXD (01/10) trả lời như sau:

Căn cứ Khoản 1 Điều 103 Luật Xây dựng năm 2014, quy định của pháp luật có liên quan, Bộ Xây dựng đồng ý Ủy quyền cho Ủy ban nhân dân tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu cấp giấy phép xây dựng cho công trình cấp đặc biệt thuộc Dự án đầu tư xây dựng công trình Kho chứa LNG IMMTPA tại Thị Vải, thị xã Phú Mỹ, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu, cụ thể như sau:

- Nội dung ủy quyền: Cấp giấy phép xây dựng cho công trình cấp đặc biệt thuộc Dự án đầu tư xây dựng công trình Kho chứa LNG IMMTPA tại Thị Vải, thị xã Phú Mỹ, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu.

- Thời gian ủy quyền: Kể từ khi công trình của dự án đủ điều kiện cấp giấy phép xây dựng theo quy định và chủ đẩu tư đề nghị cấp giấy phép xây dựng cho đến khi Ủy ban nhân dân tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu cấp giấy phép xây dựng cho công trình thuộc dự án để chủ đầu tư đủ điều kiện khởi công xây dựng công trình.

- Trách nhiệm của Ủy ban nhân dân tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu: Thực hiện theo đúng quy định tại Điều 104 Luật Xây dựng năm 2014 và Thông tư số 15/2016/TT-BXD ngày 30/6/2016 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng hướng dẫn về cấp giấy phép xây dựng, tuân thủ quy trình cấp giấy phép xây dựng theo quy định tại Điều 102 Luật Xây dựng năm 2014. Nghiêm túc tuân thủ các quy định về quản lý quy hoạch, quản lý trật tự xây dựng theo quy định của pháp luật về Quy hoạch, pháp luật về Xây dựng và các pháp luật có liên quan.


Trung tâm Thông tin
Nguồn: Công văn 290/BXD-HĐXD.

Tài liệu đính kèm bài viết
BXD_290-BXD-HDXD_01102019.signed.pdfTải về
Tìm theo ngày :

Đánh giá

(Di chuột vào ngôi sao để chọn điểm)