Thẩm quyền thẩm định dự án nhóm B, nhóm C sử dụng nguồn vốn ngân sách nhà nước của Sở Xây dựng tỉnh Đồng Nai

Thứ tư, 10/06/2015 10:35
Từ viết tắt Xem với cỡ chữ
Ngày 08/6, Bộ Xây dựng đã có công văn 1227/BXD-HĐXD gửi Sở Xây dựng tỉnh Đồng Nai về thẩm quyền thẩm định dự án nhóm B, nhóm C sử dụng nguồn vốn ngân sách nhà nước.

Theo hướng dẫn tại Điểm a Khoản 2 Mục III văn bản số 3482/BXD-HĐXD ngày 30/12/2014 của Bộ Xây dựng về việc thực hiện Luật Xây dựng số 50/2014/QH13, “cơ quan chuyên môn thuộc các Bộ quản lý công trình xây dựng chuyên ngành chủ trì thẩm định toàn bộ nội dung của dự án nhóm A, các dự án do các Bộ, ngành ở Trung ương quyết định đầu tư được quy định tại Điều 58 của Luật Xây dựng 2014; các Sở quản lý công trình xây dựng chuyên ngành chủ trì thẩm định toàn bộ nội dung của dự án nhóm B, nhóm C và Báo cáo kinh tế - kỹ thuật quy định tại Điều 58 của Luật Xây dựng 2014 được đầu tư trên địa bàn địa phương, trừ các dự án do cơ quan chuyên môn thuộc các Bộ quản lý công trình xây dựng chuyên ngành thẩm định nêu trên”.

Như vậy, đối với các dự án nhóm B, nhóm C sử dụng nguồn vốn ngân sách nhà nước do các Bộ, ngành ở Trung ương quyết định đầu tư thì chủ trì tổ chức thẩm định là thuộc thẩm quyền của cơ quan chuyên môn thuộc các Bộ quản lý công trình xây dựng chuyên ngành.
 

Trung tâm Thông tin
Nguồn: Công văn 1227/BXD-HĐXD.
 

Tài liệu đính kèm bài viết
Cong van 1227 BXD-HDXD_08062015.signed.pdfTải về
Tìm theo ngày :

Đánh giá

(Di chuột vào ngôi sao để chọn điểm)