Công nhận 07 cơ sở đào tạo bồi dưỡng nghiệp vụ giám sát thi công xây dựng công trình (đợt 7)

Thứ năm, 22/09/2011 00:00
Từ viết tắt Xem với cỡ chữ
Ngày 21/9, Bộ Xây dựng đã có Quyết định 858/QĐ-BXD về việc công nhận 07 đơn vị sau đây là cơ sở đào tạo được tổ chức bồi dưỡng nghiệp vụ giám sát thi công xây dựng công trình:

TT

Tên cơ sở đào tạo

Lĩnh vực bồi dưỡng nghiệp vụ theo loại công trình xây dựng

1

Trường Đại học Công nghệ giao thông vận tải - Bộ Giao thông vận tải

Công trình dân dụng, công nghiệp, hạ tầng kỹ thuật; thuỷ lợi, thuỷ điện

2

Trung tâm Đào tạo và thông tin - Viện Khoa học và công nghệ giao thông vận tải

Công trình dân dụng, công nghiệp, hạ tầng kỹ thuật; thuỷ lợi, thuỷ điện

3

Trung tâm Khoa học công nghệ và tư vấn đầu tư -Trường Đại học Bách khoa Đà Nẵng

Công trình dân dụng, công nghiệp, hạ tầng kỹ thuật; giao thông; thuỷ lợi, thuỷ điện

4

Trường Cao đẳng xây dựng Nam Định - Bộ Xây dựng

Công trình dân dụng, công nghiệp, hạ tầng kỹ thuật; giao thông

5

Trường Quản trị kinh doanh TKV - Tập đoàn Công nghiệp than khoáng sản Việt Nam

Công trình dân dụng, công nghiệp, hạ tầng kỹ thuật; giao thông; thuỷ lợi, thuỷ điện

6

Viện Nghiên cứu và tư vấn quản lý nguồn lực - Hội Khoa học phát triển nguồn nhân lực nhân tài Việt Nam TPHCM.

Công trình dân dụng, công nghiệp, hạ tầng kỹ thuật; giao thông; thuỷ lợi, thuỷ điện

7

Viện Nghiên cứu khoa học lãnh đạo và quản trị doanh nghiệp - Hiệp hội Doanh nghiệp TPHCM

Công trình dân dụng, công nghiệp, hạ tầng kỹ thuật; giao thông; thuỷ lợi, thuỷ điện

Các cơ sở đào tạo có tên trên:

Có trách nhiệm tổ chức bồi dưỡng nghiệp vụ giám sát thi công xây dựng công trình tuân thủ quy định tại Thông tư số 25/2009/TT-BXD ngày 29/7/2009 của Bộ Xây dựng hướng dẫn về bồi dưỡng nghiệp vụ quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình và giám sát thi công xây dựng công trình, các quy định của pháp luật có liên quan.

Được sử dụng dấu nổi theo quy định khi cấp giấy Chứng nhận bồi dưỡng nghiệp vụ giám sát thi công xây dựng công trình.

Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Trung tâm Thông tin

Nguồn: Quyết định 858/QĐ-BXD.

Tìm theo ngày :

Đánh giá

(Di chuột vào ngôi sao để chọn điểm)