Công nhận cơ sở đào tạo Trường quản trị kinh doanh TKV – Tập đoàn Công nghiệp Than – Khoáng sản Việt Nam được tổ chức bồi dưỡng nghiệp vụ quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình

Thứ ba, 09/08/2011 00:00
Từ viết tắt Xem với cỡ chữ
Ngày 02/8, Bộ Xây dựng đã có Quyết định 756/QĐ-BXD về việc công nhận Trường quản trị kinh doanh TKV – Tập đoàn Công nghiệp Than – Khoáng sản Việt Nam được sử dụng con dấu nổi theo quy định khi cấp giấy Chứng nhận bồi dưỡng nghiệp vụ quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình và có trách nhiệm tổ chức bồi dưỡng nghiệp vụ quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình theo Thông tư số 25/2009/TT-BXD ngày 29/7/2009 của Bộ Xây dựng Hướng dẫn về bồi dưỡng nghiệp vụ quản lý dự án và giám sát thi công xây dựng công trình và các quy định của pháp luật khác có liên quan.

Trung tâm Thông tin

Nguồn:  Quyết định 756/QĐ-BXD.

Tìm theo ngày :

Đánh giá

(Di chuột vào ngôi sao để chọn điểm)