Công nhận cơ sở đào tạo bồi dưỡng nghiệp vụ quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình

Thứ hai, 06/06/2011 00:00
Từ viết tắt Xem với cỡ chữ
Ngày 02/6, Bộ Xây dựng đã có Quyết định 528/QĐ-BXD về việc công nhận các cơ sở đào tạo sau đây được tổ chức bồi dưỡng nghiệp vụ quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình:

1. Trường Đại học Kiến trúc thành phố Hồ Chí Minh,

2. Trường Đại học Giao thông vận tải thành phố Hồ Chí Minh,

3. Trung tâm khoa học công nghệ và Tư vấn đầu tư - Đại học Bách khoa Đà Nẵng,

4. Công ty cổ phần đào tạo tư vấn xây dựng RDC.

Các cơ sở có tên trên được sử dụng con dấu nổi theo quy định khi cấp giấy Chứng nhận bồi dưỡng nghiệp vụ quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình và có trách nhiệm tổ chức bồi dưỡng nghiệp vụ quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình theo Thông tư số 25/2009/TT-BXD ngày 29/7/2009 của Bộ Xây dựng Hướng dẫn về bồi dưỡng nghiệp vụ quản lý dự án và giám sát thi công xây dựng công trình và các quy định của pháp luật khác có liên quan.

Trung tâm Thông tin

Nguồn: Quyết định 528/QĐ-BXD.

Tìm theo ngày :

Đánh giá

(Di chuột vào ngôi sao để chọn điểm)