Công nhận cơ sở đào tạo bồi dưỡng nghiệp vụ giám sát thi công xây dựng công trình (đợt 6)

Thứ sáu, 10/09/2010 00:00
Từ viết tắt Xem với cỡ chữ
Ngày 06/9, Bộ Xây dựng đã có Quyết định 801/QĐ-BXD về việc công nhận 06 đơn vị sau đây là cơ sở đào tạo được tổ chức bồi dưỡng nghiệp vụ giám sát thi công xây dựng công trình:
TT
Tên cơ sở đào tạo

Lĩnh vực bồi dưỡng nghiệp vụ

theo loại công trình xây dựng

1

Trung tâm Khoa học đào tạo và chuyển giao công nghệ xây dựng - Tổng Hội Xây dựng Việt Nam

Công trình dân dụng, công nghiệp, hạ tầng kỹ thuật; giao thông; thuỷ lợi, thuỷ điện

2
Hiệp hội Tư vấn xây dựng Việt Nam

Công trình dân dụng, công nghiệp, hạ tầng kỹ thuật; giao thông; thuỷ lợi, thuỷ điện

3

Trường Đại học Giao thông vận tải TPHCM - Bộ Giao thông vận tải

Công trình giao thông; dân dụng, công nghiệp, hạ tầng kỹ thuật

4
Công ty Cổ phần Sông Đà Kinh Bắc

Công trình dân dụng, công nghiệp, hạ tầng kỹ thuật; giao thông; thuỷ lợi, thuỷ điện

5

Công ty Cổ phần Đào tạo và định giá bất động sản Phương Nam

Công trình dân dụng, công nghiệp, hạ tầng kỹ thuật; giao thông; thuỷ lợi, thuỷ điện

6

Công ty Cổ phần Đào tạo quản lý và hợp tác quốc tế

Công trình dân dụng, công nghiệp, hạ tầng kỹ thuật; giao thông; thuỷ lợi, thuỷ điện

Các cơ sở đào tạo có tên trên có trách nhiệm tổ chức bồi dưỡng nghiệp vụ giám sát thi công xây dựng công trình tuân thủ quy định tại Thông tư số 25/2009/TT-BXD ngày 29/7/2009 của Bộ Xây dựng hướng dẫn về bồi dưỡng nghiệp vụ quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình và giám sát thi công xây dựng công trình, các quy định của pháp luật có liên quan.

Được sử dụng dấu nổi theo quy định khi cấp giấy Chứng nhận bồi dưỡng nghiệp vụ giám sát thi công xây dựng công trình.

Trung tâm Thông tin

Nguồn:  Quyết định 801/QĐ- BXD.

 

Tìm theo ngày :

Đánh giá

(Di chuột vào ngôi sao để chọn điểm)