Công nhận cơ sở đào tạo bồi dưỡng nghiệp vụ quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình

Thứ sáu, 28/05/2010 00:00
Từ viết tắt Xem với cỡ chữ
Ngày 27/5, Bộ Xây dựng đã có Quyết định 574/QĐ-BXD về việc công nhận các cơ sở đào tạo sau đây được tổ chức bồi dưỡng nghiệp vụ quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình:

1. Trường Cao đẳng công nghiệp và xây dựng – Bộ Công nghiệp,

2. Công ty cổ phần  đào tạo và công nghệ STEC.

Các cơ sở có tên trên được sử dụng con dấu nổi theo quy định khi cấp giấy Chứng nhận bồi dưỡng nghiệp vụ quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình và có trách nhiệm tổ chức bồi dưỡng nghiệp vụ quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình theo Thông tư số 25/2009/TT-BXD ngày 29/7/2009 của Bộ Xây dựng Hướng dẫn về bồi dưỡng nghiệp vụ quản lý dự án và giám sát thi công xây dựng công trình và các quy định của pháp luật khác có liên quan.

Trung tâm Thông tin

Nguồn: Quyết định 574/QĐ-BXD.

Tìm theo ngày :

Đánh giá

(Di chuột vào ngôi sao để chọn điểm)