Công nhận cơ sở đào tạo bồi dưỡng nghiệp vụ giám sát thi công xây dựng công trình (đợt 2)

Thứ sáu, 12/02/2010 00:00
Từ viết tắt Xem với cỡ chữ
Ngày 10/02, Bộ Xây dựng đã có Quyết định 185/QĐ-BXD về việc công nhận 04 cơ sở đào tạo theo danh sách sau đây được tổ chức bồi dưỡng nghiệp vụ giám sát thi công xây dựng công trình:

TT

Tên cơ sở đào tạo

Lĩnh vực bồi dưỡng nghiệp vụ

theo loại công trình xây dựng

1

Trường Đại học Kiến trúc Hà Nội

Công trình dân dụng, công nghiệp, hạ tầng kỹ thuật; giao thông; thuỷ lợi, thuỷ điện

2

Viện Nghiên cứu đào tạo và bồi dưỡng cán bộ Hà Nội

Công trình dân dụng, công nghiệp, hạ tầng kỹ thuật; giao thông; thuỷ lợi, thuỷ điện

3

Trung tâm Nghiên cứu đào tạo và phát triển kỹ năng quản lý

Công trình dân dụng, công nghiệp, hạ tầng kỹ thuật; giao thông; thuỷ lợi, thuỷ điện

4

Công ty TNHH Apave Việt Nam và Đông Nam á

Công trình dân dụng, công nghiệp, hạ tầng kỹ thuật

Các cơ sở đào tạo có tên tại Điều 1 có trách nhiệm tổ chức bồi dưỡng nghiệp vụ giám sát thi công xây dựng công trình tuân thủ quy định tại Thông tư số 25/2009/TT-BXD ngày 29/7/2009 của Bộ Xây dựng hướng dẫn về bồi dưỡng nghiệp vụ quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình và giám sát thi công xây dựng công trình và các quy định của pháp luật có liên quan.

Trung tâm Thông tin

Nguồn: Quyết định 185/QĐ-BXD.

Tìm theo ngày :

Đánh giá

(Di chuột vào ngôi sao để chọn điểm)