Nhà đầu tư nước ngoài là cá nhân Hàn Quốc góp vốn vào Công ty TNHH Điện và Xây dựng Yes

Thứ sáu, 29/12/2017 16:32
Từ viết tắt Xem với cỡ chữ
Mới đây, Bộ Xây dựng đã có công văn 3141/BXD-HĐXD gửi Sở Kế hoạch và Đầu tư Đồng Nai về việc nhà đầu tư nước ngoài là cá nhân Hàn Quốc góp vốn vào Công ty TNHH Điện và Xây dựng Yes. 

Sau khi nhận được văn bản 3861/SKHĐT-KTĐN của Sở Kế hoạch và Đầu tư Đồng Nai đề nghị hướng dẫn về việc nhà đầu tư nước ngoài là cá nhân Hàn Quốc góp vốn vào Công ty TNHH Điện và Xây dựng Yes. Bộ Xây dựng đã nghiên cứu và có ý kiến như sau:

Điều kiện áp dụng đối với nhà đầu tư nước ngoài là cá nhân góp vốn vào Công ty có ngành nghề kinh doanh trong lĩnh vực dịch vụ thi công xây dựng xây dựng phải tuân thủ các quy định của Luật Thương mại và quy định của các điều ước quốc tế mà Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam là thành viên.

Trong trường hợp nhà đầu tư nước ngoài là cá nhân Hàn Quốc góp vốn vào Công ty TNHH Điện và Xây dựng Yes nêu trên liên quan đến quy định của Hiệp định thương mại WTO, Sở Kế hoạch và Đầu tư Đồng Nai cần được Bộ Công Thương với vai trò là Cơ quan chủ trì đàm phán gia nhập WTO hướng dẫn cụ thể. Sau khi được cơ quan có thẩm quyền chấp thuận, trong quá trình tham gia hoạt động xây dựng, Công ty TNHH Điện và Xây dựng Yes phải đáp ứng các điều kiện về năng lực hoạt động theo quy định của Luật Xây dựng; Nghị định số 59/2015/NĐ-CP ngày 18/6/2015 của Chính phủ về quản lý dự án đầu tư xây dựng; Nghị định số 42/2017/NĐ-CP ngày 05/4/2017 của Chính phủ về sửa đổi, bổ sung một số điều Nghị định số 59/2015/NĐ-CP ngày 18/6/2015 về quản lý dự án đầu tư xây dựng; Thông tư số 17/2016/TT-BXD ngày 30/6/2016 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng hướng dẫn về năng lực của tổ chức, cá nhân tham gia hoạt động xây dựng; Thông tư số 24/2016/TT-BXD ngày 01/9/2016 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng về sửa đổi, bổ sung một số điều của các Thông tư liên quan đến quản lý dự án đầu tư xây dựng; các quy khác của pháp luật có liên quan.


Trung tâm Thông tin
Nguồn: Công văn 3141/BXD-HĐXD. 

Tài liệu đính kèm bài viết
BXD_3141-BXD-HDXD_27122017.docTải về
Tìm theo ngày :

Đánh giá

(Di chuột vào ngôi sao để chọn điểm)