Hướng dẫn xác định dự toán chi phí quản lý dự án của dự án

Thứ hai, 22/01/2024 16:50
Từ viết tắt Xem với cỡ chữ

Ngày 22/01/2024, Bộ Xây dựng đã có công văn 327/BXD-KTXD gửi Sở Giao thông vận tải thành phố Hồ Chí Minh về dự toán chi phí quản lý dự án của dự án xây dựng tuyến đường sắt đô thị số 1 thành phố Hồ Chí Minh, tuyến Bến Thành - Suối Tiên.

Theo nội dung văn bản số 15249/SGTVT-XD của Sở Giao thông vận tải thành phố Hồ Chí Minh gửi Bộ Xây dựng, Dự án được thực hiện theo quy định tại Nghị định số 32/2015/NĐ-CP ngày 25/3/2015 của Chính phủ về quản lý chi phí đầu tư xây dựng và Thông tư số 06/2016/TT-BXD ngày 10/3/2016 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng hướng dẫn xác định và quản lý chi phí đầu tư xây dựng. Việc xác định và quản lý chi phí quản lý dự án thực hiện theo quy định tại Điều 23, Điều 24 Nghị định số 32/2015/NĐ-CP và các Thông tư, văn bản hướng dẫn.

Ngày 05/10/2020, Bộ Xây dựng đã có văn bản số 4821/BXD-KTXD hướng dẫn chi phí quản lý dự án của Dự án nêu trên.

Thẩm quyền phê duyệt điều chỉnh tổng mức đầu tư, dự toán xây dựng công trình (bao gồm chi phí quản lý dự án) thực hiện theo quy định. Trường hợp việc điều chỉnh chi phí quản lý dự án dẫn tới điều chỉnh cơ cấu tổng mức đầu tư, dự toán xây dựng công trình, Chủ đầu tư thực hiện theo quy định tại Điều 7 và Điều 11 Nghị định số 32/2015/NĐ-CP.

Bộ Xây dựng yêu cầu Sở Giao thông vận tải thành phố Hồ Chí Minh báo cáo Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh xem xét, quyết định chi phí quản lý dự án, thực hiện đúng thẩm quyền, trách nhiệm theo quy định.


Trung tâm Thông tin
Nguồn: Công văn 327/BXD-KTXD.

Tìm theo ngày :

Đánh giá

(Di chuột vào ngôi sao để chọn điểm)