Hướng dẫn nội dung về xác định tổng mức đầu tư xây dựng

Thứ ba, 21/11/2023 16:34
Từ viết tắt Xem với cỡ chữ

Bộ Xây dựng nhận được văn bản số 1101/HCCB-ĐTXD ngày 26/10/2023 của Công ty cổ phần Hóa chất Cơ bản Miền Nam đề nghị hướng dẫn một số nội dung liên quan đến xác định tổng mức đầu tư xây dựng.

Sau khi xem xét, Bộ Xây dựng đã có công văn 5322/BXD-KTXD ngày 21/11/2023 có ý kiến như sau:

Về nội dung liên quan đến xác định chi phí gia công, chế tạo thiết bị: Trường hợp dự án nêu tại văn bản số 1101/HCCB-ĐTXD áp dụng các quy định tại Nghị định số 10/2021/NĐ-CP ngày 09/02/2021 của Chính phủ về quản lý chi phí đầu tư xây dựng để xác định tổng mức đầu tư, theo quy định tại điểm b khoản 3 Điều 12 Nghị định này, chi phí gia công, chế tạo thiết bị (nếu có) được xác định bằng cách lập dự toán trên cơ sở khối lượng, số lượng thiết bị cần gia công, chế tạo và đơn giá gia công, chế tạo tương ứng; theo hợp đồng gia công, chế tạo, báo giá của đơn vị sản xuất, cung ứng hoặc trên cơ sở giá gia công, chế tạo thiết bị tương tự của công trình đã thực hiện. Nội dung này đã được hướng dẫn cụ thể tại điểm a khoản 2.3 Phụ lục I Thông tư số 11/2021/TT-BXD ngày 31/8/2021 của Bộ Xây dựng hướng dẫn một số nội dung xác định và quản lý chi phí đầu tư xây dựng.  

Về nội dung liên quan đến phương pháp tổng mức đầu tư: Tổng mức đầu tư xây dựng được xác định theo các phương pháp quy định tại khoản 1 Điều 6 Nghị định số 10/2021/NĐ-CP ngày 09/02/2021 của Chính phủ về quản lý chi phí đầu tư xây dựng. Căn cứ mức độ chi tiết của thiết kế cơ sở, suất vốn đầu tư xây dựng được công bố, dữ liệu về chi phí của các dự án, công trình tương tự đã thực hiện; lựa chọn phương pháp hoặc kết hợp các phương pháp để xác định tổng mức đầu tư xây dựng cho phù hợp.


Trung tâm Thông tin
Nguồn: Công văn 5322/BXD-KTXD.

Tìm theo ngày :

Đánh giá

(Di chuột vào ngôi sao để chọn điểm)