Nghiệm thu Nhiệm vụ khoa học công nghệ do Viện Kinh tế xây dựng thực hiện

Thứ năm, 21/12/2023 13:58
Từ viết tắt Xem với cỡ chữ

Ngày 20/12/2023, Bộ Xây dựng tổ chức Hội đồng Tư vấn đánh giá nghiệm thu kết quả thực hiện Nhiệm vụ khoa học công nghệ “Nghiên cứu xây dựng bổ sung một số chỉ tiêu phục vụ nhiệm vụ đánh giá tình hình phát triển thị trường bất động sản và công tác quản lý thị trường bất động sản”, do nhóm nghiên cứu thuộc Viện Kinh tế xây dựng thực hiện. Phó Vụ trưởng Vụ Khoa học công nghệ và môi trường Nguyễn Quang Minh - Chủ tịch Hội đồng chủ trì cuộc họp.

Quang cảnh cuộc họp

Báo cáo Hội đồng, ThS. Lê Hồng Vân - Chủ trì Nhiệm vụ cho biết, mục tiêu của Nhiệm vụ là xây dựng bổ sung một số chỉ tiêu nhằm phản ánh xu hướng và mức độ diễn biến của thị trường bất động sản, làm cơ sở nâng cao chất lượng công tác điều hành, quản lý thị trường bất động sản của các cơ quan quản lý nhà nước; cung cấp thông tin tham khảo cho các tổ chức, doanh nghiệp, cá nhân, góp phần minh bạch hóa thị trường bất động sản Việt Nam và hướng đến hội nhập quốc tế.

Phạm vi nghiên cứu của Nhiệm vụ tập trung vào thị trường nhà ở thương mại và các khía cạnh chủ yếu của thị trường bất động sản (cung, cầu, giá cả và tình hình giao dịch bất động sản).

Theo ThS. Lê Hồng Vân, các nước phát triển trên thế giới như Hoa Kỳ, các nước châu Âu, Nhật Bản đều xây dựng hệ thống chỉ tiêu đánh giá trị trường bất động sản đa dạng, phong phú, chủ yếu tập trung vào: nguồn cung, nhu cầu, giá cả và tình hình giao dịch bất động sản. Hệ thống chỉ tiêu được xây dựng từ các chỉ tiêu đơn giản đến phức tạp, tùy vào trình độ phát triển và đặc thù thị trường bất động sản của từng quốc gia. Qua tham khảo tài liệu, kinh nghiệm các quốc gia trên thế giới, kết hợp với các phương pháp khoa học, nhóm nghiên cứu đã hoàn thành báo cáo tổng kết Nhiệm vụ, trong đó tổng quan được các chỉ tiêu đánh giá thị trường bất động sản, đề xuất xây dựng bổ sung một số chỉ tiêu đánh giá thị trường bất động sản.

Nhóm nghiên cứu cũng kiến nghị các địa phương, chủ đầu tư, sàn giao dịch thực hiện chế độ báo cáo nghiêm túc, tập trung, đầy đủ, kịp thời trong quá trình xây dựng hệ thống thông tin về nhà ở và thị trường bất động sản thống nhất, từ Trung ương đến địa phương; tăng cường công tác thanh tra, giám sát việc thực thi pháp luật trong đầu tư, giao dịch trên thị trường bất động sản và việc xây dựng Hệ thống thông tin về nhà ở và thị trường bất động sản; đẩy mạnh công tác thông tin, tuyên truyền để nâng cao nhận thức, tạo đồng thuận trong việc xây dựng Hệ thống thông tin về nhà ở và thị trường bất động sản của các cơ quan quản lý nhà nước, cá nhân, tổ chức, doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực bất động sản. Đối với cơ quan có thẩm quyền, nhóm kiến nghị cần rà soát, chỉnh sửa, bổ sung một số nội dung chưa / không còn phù hợp trong các văn bản có liên quan đến lĩnh vực nhà ở và thị trường bất động sản; tiếp tục nghiên cứu mối liên hệ giữa chỉ tiêu thống kê về bất động sản với các thông tin, chỉ tiêu thống kê của các thị trường khác và nền kinh tế như chỉ số giá tiêu dùng, tăng trưởng GDP, tăng trưởng tín dụng, dư nợ tín dụng, chỉ số sản xuất công nghiệp, định hướng chính sách để có các biện pháp quản lý thị trường một cách đồng bộ, thống nhất.

Tại cuộc họp, các chuyên gia thành viên Hội đồng nhất trí với lý do, sự cần thiết thực hiện Nhiệm vụ, đồng thời đánh giá nhóm nghiên cứu đã dành nhiều thời gian, công sức trong việc thực hiện các nhiệm vụ theo đề cương được duyệt; hồ sơ nghiệm thu đầy đủ, tuân thủ đúng các quy định hiện hành. Nhiệm vụ đã đề xuất các chỉ tiêu có cơ sở khoa học, số học và định lượng được khối lượng công việc cần thực hiện khi đánh giá tình hình phát triển thị trường bất động sản và công tác quản lý thị trường bất động sản. Bên cạnh đó, Hội đồng góp ý nhóm nghiên cứu cần bổ sung, ghi chú rõ nguồn trích dẫn số liệu trong báo cáo; làm rõ hơn các chỉ tiêu hiện trạng làm cơ sở đề xuất bổ sung chỉ tiêu cần thiết và đánh giá tính khả thi của những đề xuất này.

Hội đồng nhất trí bỏ phiếu nghiệm thu Nhiệm vụ, với kết quả đạt loại Khá.

Trần Đình Hà

Tìm theo ngày :

Đánh giá

(Di chuột vào ngôi sao để chọn điểm)