Giải đáp thắc mắc trong quá trình quyết toán dự án hoàn thành sử dụng vốn ngân sách nhà nước

Thứ sáu, 15/09/2023 16:17
Từ viết tắt Xem với cỡ chữ

Ngày 15/9/2023, Bộ Xây dựng đã có công văn 4165/BXD-KTXD gửi Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng huyện Cao Lộc xin giải đáp thắc mắc trong quá trình quyết toán dự án hoàn thành sử dụng vốn ngân sách nhà nước.

Việc thanh toán, quyết toán hợp đồng xây dựng thực hiện theo nội dung hợp đồng đã ký, phù hợp với hồ sơ hợp đồng xây dựng và quy định của pháp luật áp dụng cho hợp đồng.

Việc xác định, quản lý chi phí đầu tư xây dựng thực hiện theo quy định về quản lý chi phí đầu tư xây dựng và các quy định của pháp luật khác có liên quan.

Theo nội dung văn bản số 533/BQLDA, hợp đồng ký kết giữa các bên là hợp đồng trọn gói, pháp luật áp dụng là Nghị định số 37/2015/NĐ-CP ngày 22/4/2015 của Chính phủ quy định chi tiết về hợp đồng xây dựng. Do đó, theo quy định tại điểm a khoản 3 Điều 15; khoản 5 Điều 19; điểm a khoản 1 Điều 20 Nghị định số 37/2015/NĐ-CP thì chủ đầu tư thanh toán cho nhà thầu theo giá hợp đồng đã ký kết trong trường hợp Nhà thầu đã thực hiện đầy đủ phạm vi công việc, các yêu cầu, nội dung công việc, đúng hợp đồng đã ký, không cần xác nhận khối lượng hoàn thành chi tiết; trường hợp hồ sơ hợp đồng có yêu cầu cụ thể về cự ly vận chuyển hoặc có quy định về việc điều chỉnh cự ly vận chuyển thì chủ đầu tư căn cứ các quy định trong hồ sơ hợp đồng đã ký để xác định đơn giá thanh toán hợp đồng cho phù hợp.


Trung tâm Thông tin
Nguồn: Công văn 4165/BXD-KTXD.

Tìm theo ngày :

Đánh giá

(Di chuột vào ngôi sao để chọn điểm)