Hướng dẫn về phân cấp công trình xây dựng phục vụ việc xác định thẩm quyền thẩm định thiết kế sau thiết kế cơ sở đối với Dự án “Khai thác xuống sâu tới mức -220 mỏ Bình Minh”

Thứ ba, 19/09/2023 15:44
Từ viết tắt Xem với cỡ chữ

Bộ Xây dựng đã có công văn 4197/BXD-GĐ gửi  Công ty Than Hòn Gai - TKV hướng dẫn về phân cấp công trình xây dựng phục vụ việc xác định thẩm quyền thẩm định thiết kế sau thiết kế cơ sở đối với Dự án “Khai thác xuống sâu tới mức -220 mỏ Bình Minh”.

Trên cơ sở thông tin nêu tại Văn bản số 1035/VHGC-ĐT ngày 08/9/2023, căn cứ các quy định của Nghị định số 06/2021/NĐ-CP ngày 26/01/2021 của Chính phủ quy định chi tiết một số nội dung về quản lý chất lượng, thi công xây dựng và bảo trì công trình xây dựng, Thông tư số 06/2021/TT-BXD ngày 30/6/2021 của Bộ Xây dựng quy định về phân cấp công trình xây dựng và hướng dẫn áp dụng trong quản lý hoạt động đầu tư xây dựng, Bộ Xây dựng có ý kiến như sau:

Theo nội dung của Văn bản số 1035/VHGC-ĐT ngày 08/9/2023, Dự án “Khai thác xuống sâu tới mức -220 mỏ Bình Minh” thuộc loại dự án đầu tư xây dựng công trình khai thác mỏ và chế biến khoáng sản (dự án đầu tư xây dựng công trình công nghiệp), có dây chuyền công nghệ chính (khai thác than) gồm nhiều hạng mục. Trong trường hợp này, cấp công trình để xác định thẩm quyền thẩm định thiết kế triển khai sau thiết kế cơ sở thực hiện theo quy định nêu tại điểm c khoản 2 Điều 3 Thông tư số 06/2021/TT-BXD; cấp công trình được xác định theo quy định tại khoản 3 Điều 2 Thông tư số 06/2021/TT-BXD.

Theo quy định tại điểm a khoản 3 Điều 2 và mục 1.2.3.1 Bảng 1.2 Phụ lục I Thông tư số 06/2021/TT-BXD thì với công suất của dây chuyền khai thác than 0,5 triệu tấn/năm, cấp công trình phục vụ xác định thẩm quyền thẩm định thiết kế triển khai sau thiết kế cơ sở là cấp II.


Trung tâm Thông tin
Nguồn: Công văn 4197/BXD-KTXD.

Tìm theo ngày :

Đánh giá

(Di chuột vào ngôi sao để chọn điểm)