Hướng dẫn hợp đồng tư vấn theo hình thức trọn gói

Thứ ba, 19/09/2023 15:42
Từ viết tắt Xem với cỡ chữ

Bộ Xây dựng vừa có công văn 4195/BXD-KTXD gửi Viện Chuyên ngành Môi trường - Viện Khoa học và Công nghệ giao thông vận tải hướng dẫn về việc nghiệm thu hợp đồng tư vấn theo hình thức trọn gói thuộc các dự án sử dụng vốn ngân sách nhà nước.

Theo đó, việc nghiệm thu, thanh toán, quyết toán hợp đồng xây dựng thực hiện theo nội dung hợp đồng đã ký kết, các quy định của pháp luật áp dụng cho hợp đồng.

Việc nghiệm thu khối lượng hoàn thành làm cơ sở thanh toán hợp đồng xây dựng theo hình thức trọn gói thực hiện theo các thỏa thuận trong hợp đồng đã ký kết, quy định tại điểm a khoản 1 Điều 20 Nghị định số 37/2015/NĐ-CP ngày 22/4/2015 của Chính phủ quy định chi tiết về hợp đồng xây dựng và các quy định của pháp luật có liên quan.

Đối với hợp đồng tư vấn đầu tư xây dựng, trường hợp bên nhận thầu thực hiện đầy đủ các khối lượng công việc theo nhiệm vụ tư vấn phải thực hiện, đáp ứng các yêu cầu về tiến độ, chất lượng và các yêu cầu khác đã thỏa thuận trong hợp đồng ký kết thì chủ đầu tư thanh toán cho bên nhận thầu theo giá hợp đồng trọn gói đã ký kết theo quy định tại điểm a khoản 3 Điều 15 Nghị định số 37/2015/NĐ-CP.


Trung tâm Thông tin
Nguồn: Công văn 4195/BXD-KTXD.

Tìm theo ngày :

Đánh giá

(Di chuột vào ngôi sao để chọn điểm)