Hướng dẫn nội dung liên quan đến quản lý chi phí đầu tư xây dựng

Thứ hai, 06/02/2023 16:04
Từ viết tắt Xem với cỡ chữ

Ngày 06/02/2023, Bộ Xây dựng đã có công văn 346/BXD-KTXD gửi Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình giao thông và nông nghiệp phát triển nông thôn tỉnh Đắk Lắk hướng dẫn nội dung liên quan đến quản lý chi phí đầu tư xây dựng.

Theo đó, Tổng mức đầu tư xây dựng đã phê duyệt chỉ được điều chỉnh trong các trường hợp quy định tại khoản 5 Điều 134 Luật Xây dựng và điểm đ khoản 18 Điều 1 Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Xây dựng. Pháp luật về quản lý chi phí đầu tư xây dựng hiện hành (tại Nghị định số 10/2021/NĐ-CP ngày 09/02/2021 của Chính phủ) không quy định việc điều chỉnh tổng mức đầu tư xây dựng chỉ do thay đổi cơ cấu các khoản mục chi phí trong tổng mức đầu tư.

Theo quy định tại khoản 2, 3 Điều 11 Nghị định số 10/2021/NĐ-CP, dự toán xây dựng công trình/tổng dự toán không bao gồm chi phí bồi thường, hỗ trợ và tái định cư. Tuy nhiên, điểm g khoản 3 Điều 6 Nghị định số 10/2021/NĐ-CP đã quy định, chi phí dự phòng cho yếu tố khối lượng, công việc phát sinh và cho yếu tố trượt giá trong tổng mức đầu tư xây dựng được xác định để dự phòng cho tất cả các thành phần chi phí của tổng mức đầu tư xây dựng (bao gồm cả chi phí bồi thường, hỗ trợ và tái định cư).

Bộ Xây dựng đề nghị Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình giao thông và nông nghiệp phát triển nông thôn tỉnh Đắk Lắk nghiên cứu các quy định nêu trên để thực hiện.


Trung tâm Thông tin
Nguồn: Công văn 346/BXD-KTXD.

Tìm theo ngày :

Đánh giá

(Di chuột vào ngôi sao để chọn điểm)