Hướng dẫn phương pháp điều chỉnh giá hợp đồng và điều chỉnh giá đối với giá trị tạm ứng hợp đồng đối với hợp đồng theo đơn giá điều chỉnh

Thứ sáu, 13/01/2023 17:10
Từ viết tắt Xem với cỡ chữ

Ngày 11/01/2023, Bộ Xây dựng đã có công văn 118/BXD-KTXD gửi Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình nông nghiệp và phát triển nông thôn tỉnh Khánh Hòa hướng dẫn phương pháp điều chỉnh giá hợp đồng và điều chỉnh giá đối với giá trị tạm ứng hợp đồng đối với hợp đồng theo đơn giá điều chỉnh.

Theo đó, việc quản lý và điều chỉnh hợp đồng xây dựng thực hiện theo nội dung tại hợp đồng đã ký giữa các bên, phù hợp hồ sơ mời thầu/hồ sơ yêu cầu, hồ sơ dự thầu/hồ sơ đề xuất, tuân thủ quy định pháp luật áp dụng cho hợp đồng tương ứng với từng thời kỳ.

Theo nội dung Văn bản số 736/BQLNN-QLDA thì các hợp đồng gói thầu số 6A và 6B là hợp đồng theo đơn giá điều chỉnh, được ký lần lượt vào ngày 28/5/2014 và 23/9/2014, thuộc phạm vi điều chỉnh của Nghị định số 48/2010/NĐ-CP, Nghị định số 207/2013/NĐ-CP và Thông tư số 08/2010/TT-BXD, theo đó việc điều chỉnh hợp đồng thực hiện theo các quy định sau:

Về sử dụng phương pháp điều chỉnh giá hợp đồng: Hợp đồng ký kết theo hình thức đơn giá điều chỉnh, đã quy định phạm vi điều chỉnh nhưng chưa quy định cụ thể phương pháp điều chỉnh giá hợp đồng, do đó các bên căn cứ các quy định tại Thông tư số 08/2010/TT-BXD làm cơ sở thống nhất phương pháp, trình tự, nguồn dữ liệu để điều chỉnh giá hợp đồng, đảm bảo tuân thủ quy định pháp luật và không làm phương hại đến quyền và lợi ích hợp pháp của các chủ thể có liên quan. Những nội dung thỏa thuận về điều chỉnh giá hợp đồng chưa được quy định cụ thể tại hợp đồng đã ký phải được thống nhất bằng Phụ lục hợp đồng theo đúng quy định tại khoản 1 Điều 36 Nghị định số 48/2010/NĐ-CP.

Về điều chỉnh giá đối với giá trị tạm ứng hợp đồng: Theo quy định tại Khoản 4 Điều 1 Nghị định số 207/2013/NĐ-CP và nội dung hợp đồng đã ký thì không được điều chỉnh giá đối với giá trị tạm ứng hợp đồng.

Nội dung chi tiết xem tệp đính kèm:
BXD_118_BXD_KTXD_11012023.pdf
 

Trung tâm Thông tin
Nguồn: Công văn 118/BXD-KTXD.

Tìm theo ngày :

Đánh giá

(Di chuột vào ngôi sao để chọn điểm)