Hướng dẫn tính toán chi phí chế biến công nghiệp

Thứ hai, 14/11/2022 16:45
Từ viết tắt Xem với cỡ chữ

Ngày 14/11/2022, Bộ Xây dựng đã có công văn 5138/BXD-KTXD gửi Ủy ban nhân dân tỉnh Thanh Hóa hướng dẫn về chi phí chế biến công nghiệp từ sản phẩm tài nguyên thành sản phẩm công nghiệp được trừ làm căn cứ xác định giá tính thuế tài nguyên đối với tài nguyên để sản xuất xi măng trên địa bàn tỉnh.

Chi phí chế biến sản phẩm công nghiệp từ sản phẩm tài nguyên làm căn cứ tính thuế tài nguyên khai thác thuộc trách nhiệm hướng dẫn của Bộ Tài chính theo quy định tại khoản 5 Điều 4 Nghị định số 12/2015/NĐ-CP ngày 12/02/2015 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của các Luật về thuế và sửa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị định về thuế. Do đó, đề nghị Ủy ban nhân dân tỉnh Thanh Hóa căn cứ hướng dẫn của Bộ Tài chính để triển khai thực hiện đúng quy định.

Nội dung chi tiết xem tệp đính kèm:
BXD_5138-BXD-KTXD_14112022.pdf
 

Trung tâm Thông tin
Nguồn: Công văn 5138/BXD-KTXD.

Tìm theo ngày :

Đánh giá

(Di chuột vào ngôi sao để chọn điểm)