Hướng dẫn nội dung liên quan đến chi phí thẩm tra Báo cáo điều chỉnh chủ trương đầu tư

Thứ ba, 08/11/2022 16:55
Từ viết tắt Xem với cỡ chữ

Ngày 08/11/2022, Bộ Xây dựng đã có công văn 5033/BXD-KTXD gửi Ban QLDA đầu tư chuyên ngành xây dựng - Ủy ban Dân tộc về việc hướng dẫn nội dung liên quan đến chi phí thẩm tra Báo cáo điều chỉnh chủ trương đầu tư đối với dự án Đầu tư xây dựng Học viện Dân tộc.

Theo quy định tại điểm đ khoản 2 Điều 5 Nghị định số 10/2021/NĐ-CP ngày 09/02/2021 của Chính phủ về quản lý chi phí đầu tư xây dựng, chi phí tư vấn đầu tư xây dựng là chi phí cần thiết để thực hiện các công việc tư vấn đầu tư xây dựng từ giai đoạn chuẩn bị dự án, thực hiện dự án đến kết thúc xây dựng đưa công trình của dự án vào khai thác sử dụng và quyết toán vốn đầu tư xây dựng. Theo đó, trường hợp chi phí thực hiện công việc tư vấn thẩm tra Báo cáo điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án Đầu tư xây dựng Học viện Dân tộc tại nội dung văn bản số 45/CV-BQLDA không được bố trí, sắp xếp từ nguồn kinh phí khác thì được tính trong tổng mức đầu tư xây dựng của dự án theo quy định tại khoản 5 Điều 10 Nghị định số 10/2021/NĐ-CP.

Nội dung chi tiết xem tệp đính kèm:
BXD_5033-BXD-KTXD_08112022_signed.pdf
 

Trung tâm Thông tin
Nguồn: Công văn 5033/BXD-KTXD.

Tìm theo ngày :

Đánh giá

(Di chuột vào ngôi sao để chọn điểm)