Hướng dẫn điều chỉnh giá hợp đồng thi công xây dựng

Thứ hai, 07/11/2022 15:40
Từ viết tắt Xem với cỡ chữ

Ngày 07/11/2022, Bộ Xây dựng đã có công văn 4987/BXD-KTXD gửi Ban quản lý Khu kinh tế Vân Phong hướng dẫn điều chỉnh giá hợp đồng thi công xây dựng thuộc dự án Đường giao thông từ Quốc lộ 1A đến Đầm Môn.

Việc điều chỉnh giá hợp đồng xây dựng thực hiện theo nội dung hợp đồng đã ký kết giữa các bên, phù hợp với hồ sơ mời thầu, hồ sơ dự thầu và quy định của pháp luật áp dụng cho hợp đồng.

Theo nội dung văn bản số 2053/KKT-QLDA, hợp đồng ký kết giữa chủ đầu tư và nhà thầu là hợp đồng đơn giá điều chỉnh theo quy định tại Nghị định số 37/2015/NĐ-CP ngày 22/4/2015 của Chính phủ quy định chi tiết về hợp đồng xây dựng; Thông tư số 07/2016/TT-BXD ngày 10/3/2016 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng hướng dẫn điều chỉnh giá hợp đồng xây dựng. Theo đó:

Khoản 1 Điều 2 Thông tư số 07/2016/TT-BXD quy định việc điều chỉnh giá hợp đồng đơn giá điều chỉnh áp dụng trong thời gian thực hiện hợp đồng, bao gồm cả thời gian được gia hạn theo thỏa thuận của hợp đồng. Việc điều chỉnh tiến độ thực hiện hợp đồng được quy định tại Điều 39 Nghị định số 37/2015/NĐ-CP.

Tại điểm d khoản 5 Điều 18 Nghị định số 37/2015/NĐ-CP quy định phần giá trị hợp đồng tương ứng với mức tạm ứng hợp đồng vượt mức tạm ứng tối thiểu sẽ không được điều chỉnh giá kể từ thời điểm tạm ứng. Do đó, Ban quản lý Khu kinh tế Vân Phong căn cứ nội dung hợp đồng đã ký, quá trình thực hiện hợp đồng để xác định lại hệ số a đảm bảo quy định tại điểm d khoản 5 Điều 18 Nghị định số 37/2015/NĐ-CP.

Nội dung chi tiết xem tệp đính kèm:
BXD_4987-BXD-KTXD_07112022_signed.pdf
 

Trung tâm Thông tin
Nguồn: Công văn 4987/BXD-KTXD.

Tìm theo ngày :

Đánh giá

(Di chuột vào ngôi sao để chọn điểm)